Gruppfoto med bogserbåtar

Vid Slussen i slutet av 50-talet.
Bl a syns Tebe, Mercur, Hugin, Munin och Luna.
Foto: Malte Eriksson via Bengt Westin


Fr.v. Prins Gustaf, Frans Michael, Drott, Christopher Kramm och Kuriren.
Foto: ur Bengt Westins saml.

Herkules, Iggesund, Färdig och Bure I
Foto: ur Jan Häggströms saml. via Bengt Westin

Eol, Höfding, Angur och Igelsta.
Foto: från SCA-arkivet via Bengt Westin

Långrör I, Prins Gustaf, Robertsvik och Appendix.
Foto: från Göran Stengels saml. via Bengt Westin

Duvan, Ankarsvik, Pehr Hellzén och Kolbjörn.
Foto: från Göran Stengels saml. via Bengt Westin

Vilodag i Simphamn på 1940-talet.
Strömnäs II, och Dynäs II. Bakom ligger Prins Bernadotte.
Foto: Helmer Bergman ur Bengt Westins saml.

Sju synliga bogserbåtar, men vid detta tillfälle passerade 17 timmerdragare Kågnäsuddens fiskeplats - 1950
Foto: Georg Markstedt - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

EOL, ANGUR, HÖFDING, IGELSTA, WÄJA och KOLBJÖRN - 1953-55
Foto: Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

December 1981.
Frans Michael, Kämpe, Kolbjörn, Kronö och Renö främst, Sandvik och Starkodder vid lasset.
Foto: ur Bengt Westins saml.


Vid Långa bron, Slussen - 28/11 1969.
Närmast ligger hamnens JARL. På hitsidan av den bortre bryggan ligger GROGG och BILL. På andra sidan ligger LUNA, BRITA och GREB.
Foto: Thure Ehrnlund i Christer Samuelssons saml.


ANGUR, FURÖ och AZALEA i Storöhamn, Kalix - 1950
Foto: Lennart Hedlunds saml.

FURÖ, HÖFDING och NYA TRAFIK
Foto: Lennart Hedlunds saml.

HÖFDING, SILLRE, PEHR HELLZEN och PER VIKTOR
Foto: Lennart Hedlunds saml.

TORVIK I, HÖFDING och KUBIK
Foto: Lennart Hedlunds saml.

I mitten syns INGRID och FAXE i Furuögrund
Foto: Lennart Hedlunds saml.

FURÖ, KUBIK, BRAVO och TOLVAN i Säivis - 1950
Foto: Lennart Hedlunds saml. (fotomontage)

Lunde Varv
Foto från besättningsman på ÖHRVIKEN i Lennart Hedlunds saml.

Vid Kanotudden, Öhn, Ursviken i Skellefteälven 1913 ligger dessa fem bogserbåtar (från höger):
OSCAR, SIGRID, NYA TRAFIK, SIGNE och LOVISA
På OSCAR sitter Nils Artur Nilsson som ung nybliven mästare på båten, Framför NYA TRAFIK står kapten Johnn Andersson med utsräkt arm. Han var bördig från Stackgrönnan. Kapten Johannes Wallman står på SIGNE. På LOVISA syns kapten Wikdahl, Skellefteå m.fl.
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Samma som ovan men fotograferat från andra hållet
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

ROBERTSVIK och ev. ANGUR med aktern hitåt. Den vita längst bort är OBBOLA
Sikeå hamn
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund
Bildtext Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan