Lars Johnsons sidor om bogserbåtar och isbrytare


Bogserbåtar - Tugboats

Isbrytare och sjömätningsfartyg - Icebreakers and Surveying Vessels

Fyrskepp - Lightship

Lastfartyg (äldre) - Older cargoships

Kanal-, skärgårds- och mälarbåtar - Passengerships for Archepilago and inner waterways

Båtar i Roslagen målade av Gunnar Frisell - Paintings of ships in Roslagen by Gunnar Frisell

Båtar målade av Jörgen Carlsson - Paintings by Jörgen Carlsson

Passagerarfärjor och kryssningsfartyg - Passengerships and Cruiseships

Motorbåtar - Yachts

Bogserbåtsrederier - Tugboat companies

Ett urval av bärgnings- och bogseringsuppdrag - A selection of operations

Timmerbogsering - Lumber towing

Folket ombord och deras fotografier - Pictures of crewmembers

Vrak och haverier - Wrecks

Båtologiska utflykter

Södertälje

Hamnar - Harbours

Ritningar på bogserbåtar - Blueprints

Maskiner och motorer - Power plants

Pontonkranar - Pontoons

Reklam - Commercials

Dina bilder - Your pictures

Uppdateringar - Updates


Små filmsnuttar med bogserbåtar - Tug boats on short film sequences


Okända m.m. - Unknown boats


Litteratur - Literature

Ytterst lite om mig själv - Slightly about myself

Hobbysidor

Länkar Links

Referenser - References

Mejla mig - Mail to me

Startsidan - First side


Luleå varv 1948 - Foto i Lennart Hedlunds saml.

Copyrighten på alla bilder tillhör angiven fotograf.

The Copyright of all photografies belongs to the photografer.