Fix

Oregistrerad
Byggd 1861 vid Djurgårdsvarvet, Stockholm (Järn)
13,53 x 2,88 x 1,52 m (SV 1915)
Maskin: Okänd ångmaskin på 36 Ihk, ersatt 1934 av en Bolinders Råoljemotor på 45 Ehk och av okänd motor långt senare.

Byggdes för Westerviks Ångslups Bolag, Västervik som passagerarslupen GAMLEBY. Köptes 1867 av Skellefteå Ångslupsbolag, Skellefteå och omdöptes till LOVISA. Bolaget uppgick 1900 i Skellefteå Trafik AB, Skellefteå som sålde 1923 till Skellefteå Älvs Flottningsförening, Skellefteå. Ombyggdes där till bogserbåt. Köptes ca 1930 av Simon och Harald Lundqvist, Stackgrönnan och dessa kallade henne FIX. Överfördes ca 1946 till Bröderna Lundqvists Rederi AB, Stackgrönnan som 1965 överförde till Lundqvist & Söner Muddrings AB, Uddevalla. Skrotades 1967 av Skrot & Avfallsprodukter.
Text: Bengt Westin


LOVISA på Skellefteälven - 1927
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

FIX
Foto: okänd i Bengt Westins saml.

FIX
Foto: Familjen Lundqvists saml - Rolf Bengtsson via Bengt Westin

FIX
Foto: Familjen Lundqvists saml - Rolf Bengtsson via Bengt Westin

FIX
Foto: Bernt Fogelberg via Bengt Westin


Tillbaka till Skellefteå Trafik AB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan