Torsvik I.


SFLJ – 10080 (8/10 1960)
Byggd 1900 vid Hernösands Verkstad & Varf AB, Härnösand (Stål)
21,58 x 4,48 x 2,66 m – 64,06 / 10.30
Maskin: Varvets 2cy comp.ångmaskin (11 ½” – 22 ¼” x 17”) på 205 Ihk (Panna: 2 eldrör, 8 kg/cm²)
Byggdes för Töre AB, Törefors som TÖREFORS. En ny ångbåt har nyligen levererats från Hernösands MV. Ång. som heter ’Törefors’ och beställts af grossh. Kempe, afgick igår till Törefors. (VA 15/8 1900). Flyttades 1901 av ägarna till ett annat av deras sågverk, nämligen Nyadal och Sandö Sågverks AB och omdöptes då till HORNÖ. Ombyggd med isstäv, s k sula 1910 samt ordentligt renoverad 1921. Övertogs genom fusion 1931 av Strömnäs AB som enl. medd. den 8 maj 1939 sålde till Johan A. Zetterberg, Kalix. Återköptes dock till älven igen 1942, då Torsviks Sågverks AB köpte för 20.000 kr och ändrade namn till TORSVIK I. Efter 18 år i Ramvik såldes båten den 19 dec. 1960 till Pr/ Arne Henry Lundgren, Stockholm för 25.000 kr, men bara tre veckor senare den 12 januari 1961, förliste båten med man och allt i Norrköpingsbukten på resa Stockholm-Kalmar. Avgick kl. 10.45 den 11/1 1961 från kvarnen Tre Kronor i Stockholm med den tomma pråmen SIKSKÄR på släp med destination Kalmar. Kl. 20.30 blåste NNV vind, 9 m/sek med grov sjö och en temp av –2,4°C. Omkring kl. 02.00 den 12 jan upptäckte pråmstyraren att ljuset från T I försvunnit och antog att bogserkabeln brustit. Efter kontroll upptäcktes dock att kabeln hängde rätt ned och efter en timme upptäcktes olja på vattnet varför man förstod att T I sjunkit med man och allt, på en ungefärlig position av Lat N58°19’5” samt Long O17°25’5”, ca 8 ¼ nm från Sandsänkans fyr på ett ungefärligt djup av 70 m. De omkomna var kapten Oscar Christoffersson, hans son styrman Stig Olof Oscar Christoffersson, däcksman S E Wahlström, maskinist Å F Karlsson, smörjare S V Andersson samt kocken G L P Andersson. Sjöförklaringen gav ingen förklaring till olyckan.
Info: Bengt Westin.


Hornö
Hornö
Foto J Robert Boman via Bengt Westin.

Torsvik I
Torsvik
Foto Bengt Johansson via Bengt Westin.

Torsvik I
Torsvik
Foto R Södergren via Bengt Westin.

Torsvik I
Torsvik
Refoto Jan Häggström via Bengt Westin.

Torsvik I
Torsvik
Foto Jan Christer Lund via Bengt Westin.

Ulvöhamn med TORSVIK I och lotsångaren STOCKHOLM (?) - 1940/50-talet
Foto: Harry Wisten via Martin Wisten

TORSVIK I, HÖFDING och KUBIK
Foto: Lennart Hedlunds saml.


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan