Olof

SFB – 6755
Byggd 1892 vid Jönköpings Mek. Verkstad AB NB 18 (järn)
17,48 x 3,75 x 1,81 m – 27,48 / 10.60 (MB 1903)
18,04 x 3,75 x 1,75 m – 27,82 / 1,76 (SV 1915)
Maskin: Varvets comp.ångmaskin på 65 Ihk, ersatt 1954 av en Scania Vabis D 816 diesel på 145 Ehk. (1954)

Byggdes för Skellefteå Trafik AB som passagerarslup. Döptes till SIGRID. Övertogs av Hampus Claudius Klockhoff, Ursviken 1900 och han sålde 1925 till Nils Artur Nilsson & Söner, samma ort. De byggde om båten till bogserbåt samma år och behöll henne till 1948 då hon kom till Norrbotten och Erik Valdemar Josefsson i Luleå. Han döpte om till HUGIN och sålde två år senare för 16 000 kr till Linus Johansson, Råneå, som efter ytterligare fyra år, 1954, överlät till Olle Larsson, Båtskärsnäs som ändrade namnet 1955 till RUNÖ. Motoriserades och byggdes om 1955 och köptes sedan av Olof Abdon Karlsson, Haparanda som sålde före 1969 till G. Karlsson och Åke Hermansson, Kalmar. Kom till västkusten förvärvad av Lennart Sandinge, Lysekil (hans första bogserbåt), som köpte av Knippla Fartygsagentur 5/11 1971. Namnet var redan då OLOF. Såldes 15/5 1976 till Uno Karlsson och Tore Lidman, Kungälv. Blev ENGELBREKT då hon köptes av Roger Jansson, Lysekil. 1981 såldes båten till Karl Reinhold Grimberg, Göteborg och återfick namnet OLOF. Såldes under januari 2021 till Josef Hoffert. Tanken är att båten skall återfå namnet SIGRID.
Text: Bengt Westin med kompl. av Bengt Sandinge, Josef Hoffert.


SIGRID - ser ut som ett leveransfoto
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

SIGRID i Öhrviken, Gustafssons diversehandel vid kajen - 1900-talets början
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

SIGRID
Foto: Bengt Westins saml.

SIGRID vid hamnmagasinet i Furuögrund
Foto: Bengt Westins saml.

SIGRID
Foto: Bengt Westins saml.

IVAR, ÖHRVIKEN II och SIGRID - mellan 1936-48
Fotot är taget på ön Gråsidan utanför Skelleftehamn. Rönnskärsverkens skrosten syns i bakgrunden. ÖHRVIKEN IIs skeppare, Wilmar Olsson hade sommarstuga på ön. Mannen på bilden är okänd, det kan vara Wilmar eller Alexander Karlsson, som också hade sommarstuga på ön.
Foto okänd hos Lars-Jonny Landström

SIGRID på Skellefteälven
Foto Elsy Bergstedt - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

SIGRID på en av sina sista semesterutflykter i Skelleftetrakten
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

RUNÖ i Ratan 27/10 1967 (den svarta skorstenen hör till en bakomliggande båt)
Foto hos Christer Hansson via Börje Åström

OLOF
Foto: Bengt Westins saml.

OLOF av Lysekil 21/4 1978
Foto: Örjan Kronvall i Christer Samuelssons saml.

ENGELBREKT
Foto: Åke Öberg via Bengt Westin.


OLOF i Göta älv - 21 augusti 2011
Foto: Christer Samuelsson

Foto: Christer Samuelsson


Tillbaka till Skellefteå Trafik AB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan