Pehr Hellzen

JTPV/SFYM – 5558 (24/2 1914)
Byggd 1899 vid H.C. Stülcken & Sohn AG, Hamburg (NB 160 ) Stål
30,61 x 6,31 x 4,28 m - 204,33 / 29,45 (SS 1947)
Maskin: Varvets 2-cyl. Comp.ångmaskin (18" - 34½" x 24") på 450 Ihk

Byggdes för Verientigte Bugsir & Frachtschiffsfart Ges., Hamburg som HERCULES. Köptes till Sverige av Holmens Bruk & Fabriks AB, Norrköping den 4 feb 1914 till en kostnad av 89.300 RM. Ankom till Hallstavik för första gången den 9 november 1914 med pråmen CASTRO på släp, under befäl av kapten Friden Törnros. Döptes om till HOLMEN I. Såldes den 7 april 1920 av Wifstavarfs AB, Vivstavarv för 380.000 kr och där ändrades namnet till PEHR HELLZEN. Rekvirerades 1940 till Stockholms Kustartilleriförsvar, Stockholm där hon blev hjälpvedettbåt med beteckningen HVB 670. Grundstötte den 2 sept 1943 på Kofotsgrundet i Stockholms södra skärgård varvid hon vattenfylldes och kantrade. Bärgades och bogserade i oktober till Lunde varv för reparation. Efter rep. återgick hon den 5 jan. Återlämnades 1944 till ägarna och gick till ett meddelande den 23 jan 1959 omtalade att hon lagts upp i Vivstavarv. Har tagits ur trafik. Har köpt ’Renö’ som skall ändras till ’Pehr Hellzen’. Omdöptes då temporärt till PEHR HELLZEN I men i nov 1960 köptes hon av Elliot & Co, Uppsala för 25.000 kr och den 19 mars 1961 meddelade fartygsinspektör Gunnar Hjertstedt att fartyget skrotats av Elliots.
Text: Bengt Westin


HOLMEN I
Foto: via Bengt Westin

PEHR HELLZÈN
Foto: Georg Andersson via Bengt Westin

PEHR HELLZÈN
Foto: Lars Petterssons saml. via Bengt Westin

PEHR HELLZÈN
Foto: Lars Petterssons saml. via Bengt Westin

PEHR HELLZÈN i Fagervik - 1950
Foto: Lennart Hedlunds saml.

PEHR HELLZÈN i Furuögrund
Foto: Lennart Hedlunds saml.

PEHR HELLZÈN
Foto: Bengt Andersson via Bengt Westin

PEHR HELLZÈN
Foto: J Robert Boman via Bengt Westin

PEHR HELLZÈN
Foto: Lars Petterssons saml. via Bengt Westin


Tillbaka till Holmens Bruk
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan