Faxe.


7676 (16/9 1930)
Byggd 1872 vid Motala Mek. Verkstad AB, Motala (järn)
26,71 x 5,14 x 3,05 m - 96,65 / 16,51 (MB 1929)
Maskin: Varvets 1-cyl ångmaskin på 50 Nhk (19 x 27 tum). Okänd ångmaskin på 300 Ihk.

Byggdes för J.E.Styf för räkning Sundsvalls Bogseringsbolag, Sundsvall som BRAVO. Kostade 53.000 kr. Bogs. Bravo från Sundsvall har för 65.000 kr blifvit försåldt till en norsk köpare. För tre år sedan köptes den för 54.000 kr och har sedan dess lemnat 80% i utdelning. (VA 13/2 1875). En månad senare stod: Bogs. Bravo, tillhörig ett bolag i Sundsvall, har sålts till ett bolag i Örnsköldsvik för 63.000 kr. (VA 18/3 1875).

Ny ägare för 63 000 kr blev i mars 1875 Örnsköldsviks Bogseringsbolag (Erik Huss m.fl.) och omkring 1879 lär Huss ensam ha köpt båten för 35 000 kr. Ca 1890 flyttades båten till Jerfeds Ångsågs AB och när detta företag inköptes av Kramfors AB följde BRAVO med. Namnet ändrades till FAXE 1920 och då kramforsbolaget 1921 köpte ett sågverk i Kaskö i Finland skickades båten dit. Av okänd anledning överfördes hon till AB Agricola med hemort först i Kotka, sedan i Helsingfors. Den 18 sept 1929 återkom båten till Kramfors och Rederi AB Wilhelmina (för 60.000 FM) men den 9 april 1930 såldes hon till Bogseringsbolaget W. Andersson & Co, Holmsund för 35 000 kr. Isbrytande bogserång. FAXE, försedd med en 300 Ind hkrs maskin, har av Rederi A/S Wilhelmina i Kramfors sålts till Bogseringsbolaget W Andersson & Co i Holmsund. (SST 39/1930).

Köptes den 8 maj 1951 till Herrängs Gruf AB, Herräng där hon ersatte den förlista HERRÄNG ex. Sund. Ångfartyget FAXE av Holmsund om 96 brt och 300 Ihk, har av Bogseringsbolaget W Andersson & Co, Holmsund, försålts till Herrängs Gruv AB, Herräng. Fartyget kommer att användas till pråmbogseringar i Östersjöfart (SST 20-1951). Namnet ändrades till just HERRÄNG. Priset 110.000 kr, vilket var alldeles för mycket då båten var slut. Den 26 okt 1955 såldes hon därför till Gösta Öhlander AB, Stockholm för blott 13.500 kr, och denne intygade den 23 okt 1956 att båten nedskrotats.

Historien 1875-1918 osäker.
Text: Bengt Westin.


BRAVO
Bravo
Foto Göran Stengels saml. via Bengt Westin.

BRAVO
Bravo
Foto SCA-arkivet via Bengt Westin.

FAXE
Faxe
Foto Göran Stengels saml. via Bengt Westin.

FAXE
Faxe
Foto Alfons Andersson via Bengt Westin.

FAXE, PRINS GUSTAF, RALF och ROBERT i Djupvik, Holmsund 1936.
Faxe, Prins Gustaf, Ralf och Robert
Foto Alfons Andersson via Bengt Westin.

FAXE
Faxe
Foto Göran Stengels saml. via Bengt Westin.

FAXE i Furuögrund
Faxe
Foto Lennart Hedlunds saml.

HERRÄNG
Herräng
Foto Statens Sjöhistoriska Museum via Bengt Westin.

HERRÄNG
Herräng
Foto Nils Olof Forslund i J Roger Tolls saml. via Bengt Westin


Tillbaka till Herrängs Gruf AB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan