Ytterstfors 14

249 (9/7 1892)
Byggd 1882 vid C.J. Ljunggrens Mek. Verkstad, Kristianstad Nb 822 (Järn)
24,13 x 4,76 x 2,43 m - 80,43 / 16,63 (SS 1927)
Maskin: 2 st. varvets comp.ångmaskin á 80 Ihk, utbytta 1901 av 2 st Karlstads MV comp.ångmaskiner á 100 Ihk.

Byggdes för Christianstads Pråmbolag, Kristianstad med namnet CHRISTIANSTAD. Köptes till HB Giesecke, Weidling & Co, Haparanda den 29 maj 1889 och omdöptes då till SVAN. Svansteins sågverksegare ha för 14.000 kr inköpt Pråmbolaget i Kristianstad förut tillhörande bogserång. ’Christianstad’, som numera under namnet ’Svan’ skall användas för trävarutransport mellan Torneå elfs mynning och Svansteins nya lastageplats vid Seskarön. (VA 14/6 1889).

Giesecke, Weidling & Co sålde båten på våren 1895 till Pr/ Isaac Hirsch, Granvik och namnet blev även det GRANVIK, men bara fyra år senare förvärvades båten av Haparanda Träförädlings AB, Granvik. Fick ny maskin och ombyggdes helt på AB Luleå Varv 1901 (varvid de gamla maskinerna insattes i nybygget BJÖRN). Ett meddelande av den 5 okt 1910 omtalade att båten då fanns hos Baltiska Trävaru AB, Nederkalix med namnet BALTIC. Hela Baltiska inlemmades 1919 i AB Ytterstfors-Munksund 1919 och där ändrades namnet till YTTERSTFORS 14. Överfördes till ett värde av 49 000 kr på dotterbolaget AB Båtvik 1921 och fick namnet ändrat till MUNKSUND 14 1930.

Uthyrdes den 17 okt 1940 till Anton Wirén, Piteå och han köpte båten för 35 000 kr den 11 mars 1943 och döpte om till RENÖ. Wirén sålde i sin tur för 26 000 kr april 1946 till Carl Ludvig Muotka, Haparanda, som ändrade namn till KUBIK och överlät halva båten 1954 till John Anton Waltari, Haparanda för 40 000 kr!. Utropstecknet därför att då låg KUBIK sedan hösten 1953 vid Ängören utan maskin och panna efter pannhaveri, och där lär hon ha sjunkit. Det var meningen att Waltari skulle sätta in en motor, men det blev aldrig av. Efter Muotkas död blev det strid om äganderätten vilken Muotkas arvingar vann. Den 10 okt 1961 intygades att fartyget skrotats, men enligt rykten ligger hon fortfarande kvar?
Text: Bengt Westin


GRANVIK
Foto: okänd, ur Bengt Westins saml.

YTTERSTFORS 15 och 14
Foto: Börje Åströms saml.

MUNKSUND 14
Foto: SCA-arkivet via Bengt Westin

RENÖ tidigt 1940-tal
Foto via Kjell Johansson

Foto via Kjell Johansson

KUBIK med okänt kuttersmycke
Foto: i Lennart Hedlunds saml.


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan