Runstenar i Södermanland


De flesta bilderna på denna sida är tryckbara för att få se fler bilder.

UppdateringarSigurdsristningen, Sundbyholm
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 1/9 2015Eskilstunakista, Klosters kyrka, Eskilstuna
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 19/ 2018


Sö 19
Runsten vid Lida, Hölö
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 1/9 2012


Sö 20
Runsten vid Smedsta, Hölö
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 15/9 2020


Sö 22
Runsten vid Mörkö kyrka
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 12/9 2015


Sö 40
Runsten vid Västerljung kyrka
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 10/8 2014


Sö 82, 84, 362, 363, nyfynd 1958 och 1963
Runstenar vid Tumbo kyrka
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 8/9 2020


Sö 89
Runsten vid Hammarby kyrka
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 4/7 2017


Sö 92
Runsten vid Husby-Rekarne kyrka
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 14/8 2016


Sö 96-98
Runstenar vid Jäders kyrka.
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 12/10 2014


Sö 111
Runsten vid Stenkvista kyrka.
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 14/8 2016


Sö 124-125
Runstenar vid Bogsta kyrka.
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 10/5 2018


Sö 128
Runsten vid Lids kyrka.
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 23/5 2009


Sö 129
Runsten vid Lids kyrka.
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 23/5 2009


Sö 174
Aspöstenen
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 26/6 2018


Sö 177
Runsten i Kärnbo kyrkoruin
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 10/7 2013


Sö 178
Runsten vid Gripsholms slott
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 10/7 2013


Sö 179
Runsten vid Gripsholms slott
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 10/7 2013


Sö 182
Runstensfragment från Läggesta, bevarat i Mariefreds kyrka
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 10/7 2013


Sö 187
Runsten vid Harby
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 16/7 2017


Sö 190
Runsten vid Ytterenhörna kyrka
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 12/7 2013


Sö 202-203
Runstenar på Ytterselö
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 15/7 2017


Sö 204-208, 377
Runstenar vid Överselö kyrka
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 15/7 2017


Sö 210
Runsten vid Klippinge
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 8/11 2015


Sö 212
Runsten vid Lilla Lundby
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 8/11 2015


Sö 250
Runsten vid Jursta
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 15/7 2017


Sö 268
Runsten vid Söderby gård
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 29/8 2012


Sö 269
Runsten vid Haninge kulturhus - ursprungligen Söderby Malm, Österhaninge
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 29/8 2012


Sö 270
Runhäll i Tyresta By
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 30/8 2012


Sö 272
Runsten vid Upp-Norrby
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 9/5 2010


SÖ 275-281
Runstenar vid Strängnäs domkyrka
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 15/5 2013


SÖ 283
Runsten vid Botkyrka kyrka
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 4/1 2015

SÖ 285
Runsten vid Botkyrka kyrka
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 4/7 2013

SÖ 286
Runsten vid Botkyrka kyrka
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 4/7 2013


Sö 290
Runstenen står vid en gångväg straxt öster om Farsta Gård, bakom Farstahallen.
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 25/10 2008


Sö 291
Runsten vid Grödinge kyrka
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 1/8 2010


Sö 293
Runsten från Eldtomta i Grödinge kyrka
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 1/8 2010


Sö 294
På Hallsveden stod en numera försvunnen sten. I fornforskaren Rikard Dybecks verk "Svenska runurkunder" skriver han: Stenen står vid en sämre körväg, som från trakten av gården Hall löper söderut nästan genom hela skogen.
Texten lyder i översättning:
VIFAST OCH SIGVID LÄT RESA STENEN EFTER ULV, SIN FADER.
Bild ur Täljebygden 1942 - littografi ur Richard Dybecks Svenska runurkunder (1857)


Sö 298
Runstenen på Uringe Malm
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 24/5 2019


Sö 299
Runsten inmurad i Huddinge kyrka
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 4/7 2013


Sö 300
Runhäll vid Glömsta, Huddinge
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 16/8 2014


Sö 301
Runstenen står där Runstensvägen kommer ut på Ågestavägen.
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 25/10 2008


Sö 302
Runstenen vid Bergaholmsvägen utanför Södertälje
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 24/5 2019


Sö 303
Runstenen vid Bornö
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 24/5 2019


Sö 304
Runstenen vid Oxelby
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 24/5 2019


Sö 305
Runstenen står nära f.d. Uttrans station.
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 28/8 2012


Sö 306
Runstenen står mellan gamla riksettan och motorvägen, inte långt från Salems kyrka
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 28/8 2012


Sö 307
Denna runsten är flyttad upp till Torekällberget från Mälargatan i Södertälje. Ursprungligen stod stenen vid Igelsta gård i Östertälje socken.
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 13/9 2008


Sö 308
Den här stenen som nu står i Järnvägsparken stod ursprungligen vid Järnatullen, ca. 50 meter söderut.
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 21/9 2008


Sö 311-313
Den här pampiga ristningen i bergväggen finns vid Holmfastvägen (tidigare Gamla Turingevägen) .
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 21/9 2008


Sö 333
Runsten utanför Ärja kyrkoruin
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 10-7 2013


Sö 334
Runstensfragment från Ärja kyrka, numera bevarad i Mariefreds kyrka
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 10-7 2013


Sö 335
Runsten utanför Ärja kyrkoruin
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 10-7 2013


Sö 338
Runstenen står i vapenhuset i Turinge kyrka.
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 18/4 2008


Sö 344
Ristning vid Kiholm, Västertälje socken. Texten lyder:
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson


Sö 347
Runsten vid Gerstaberg, Järna socken. Stenen blev funnen vid täckdikningar 1871 och flyttades till parken vid Gerstabergs gård.
Texten lyder i översättning:
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 27/9 2008


Sö 349
Runsten vid Lideby, Järna socken.
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 2 juni 2018


Sö 350
Runstenen vid Brandalsund stod ursprungligen vid torpet Valsta, väster om landsvägen Södertälje-Nyköping och flyttades vid okänd tidpunkt till gården Brandalsund.
Tryck på bilden
Foto: Andreas Johnson - maj 2006


Sö 351
Sten vid Överjärna kyrka.
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 27/9 2008


Sö 355
Sten i Fors kyrka, Eskilstuna
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 20/3 2009


Sö 362, 363, 82, 84, nyfynd 1958 och 1963
Runstenar vid Tumbo kyrka
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 8/9 2020Sö Fv1948;295
Sten vid Lunda kyrka, Nyköping, funnen 1947
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 18/8 2014


Sö Fv1948;295
Fragment inne i Toresunds kyrka
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 15/11 2015


Sö SLM A22-4795
Fragment inne i Ytterselö kyrka
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 8/11 2015


Nyupptäckt (1964)
Runristning vid Runsätra, Österhaninge
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 19/8 2013


Nyupptäckt (1974)
Runsten vid Julita gård
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 18/8 2012


Nyupptäckt (1975)
Runsten vid Uppsala domkyrka
Tryck på bilden
Foto: Lennart Hedlund - 1983


Nyupptäckt (1984)
Runhäll på Lidingö
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 6/7 2013


Nyupptäckt (2007)
Ristning i Södertäljetrakten
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 25/9 2010


På Skansen i Stockholm finns fyra runstenar uppsatta. Tre av dem kommer från Uppland och en från Södermanland.

Den målade stenen kommer från Ölsta i Gryta socken i Uppland.
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 23/10 2008 - som synes en väldigt solig dag


Den här stenen kommer från Hägerstalund i Spånga, Uppland. Där stod den tillsammans med en annan sten.
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 23/10 2008 - som synes en väldigt solig dag


Den här stenen kommer från Linga i Överjärna socken, Södermanland.
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 23/10 2008


Den här stenen kommer från Norslunda i Norrsunda socken, Uppland. Stenen flyttades till skansen redan 1897.
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 23/10 2008


I Gamla stan i Stockholm - korsningen Kåkbrinken/Prästgatan - finns denna runsten inmurad i husgrunden. Ursprunglig plats är okänd. Kanonen som står som skydd har gjort så sedan 1600-talet.
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 29/9 2008


I Stallarholmen finns denna nyhuggna sten, tillverkad under åren 2003-2006
Texten lyder i översättning:
STALLARHOLMENS VIKINGAR RESTE STENEN SOM LÄNK MELLAN FORNTID OCH FRAMTID.
Foto: Lars Johnson - 4/8 2006

Här står att läsa om stenens tillblivelse


Tillbaka till runstenar
Tillbaka till startsidan