Runstenar vid Strängnäs domkyrka

SÖ 275 - Del av runsten, uppställd vid Strängnäs domkyrka. Ursprunglig plats och ristare är okänd.
---BÄST....MAT....
Foto: Lars Johnson

SÖ 276 - inmurad i Strängnäs domkyrkas södra vägg. Ursprunglig plats och ristare är okänd.
SIGVIDER OCH SVEN OCH VILHELM OCH GYLLA, DE LÄT RESA STEN EFTER OLAF
Foto: Lars Johnson

SÖ 277 - fragment av runsten (ca. en fjärdedel) inmurad i Strängnäs domkyrkas vägg, känt redan runt år 1700. Ursprunglig plats och ristare är okänd.
U+R OCH INGEBORG LÄT RE(SA)...FÖR...BÄTTRE VAR INGEN AV INGVARS MÄN
Foto: Lars Johnson

SÖ 278 - fragment av runsten inmurad i Strängnäs domkyrkas södra vägg. Ursprunglig plats och ristare är okänd.
GUNBJÖRN LÄT RESA STEN...
Foto: Lars Johnson

SÖ 279 - del av en runsten som står söder om Strängnäs domkyrkas torn. Ursprunglig plats och ristare är okänd.
AEI...HÖGG STENEN...ÄMUNDS SON...SÖDERUT I SÄRKLAND
Foto: Lars Johnson

SÖ 280 - står på kyrkogården vid Strängnäs domkyrka. Ursprungligen har stenen troligtvis legat på en kristen grav i eller vid kyrkan. Den låg fram till 1874 i domkyrkans golv, men från detta år är den placerad på nuvarande plats.
ABJÖRN OCH UNDRLAUG, MODER OCH SON, LÄT HUGGA DENNA STEN EFTER ULFRIK OCH ..., FADER OCH SON, OCH UNDRLAUGS SON ...
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

SÖ 281 - Fragment av runsten som upptäcktes som en tröskel i Strängnäs domkyrka 1863 och murades in i tornet 1874. Ursprunglig plats och ristare är okänd.
...LÄT GÖRA MINNESMÄRKET EFTER...ULFS BRODER. DE (FOR ÖSTERUT OCH DOG) MED INGVAR I SÄRKLAND
Foto: Lars Johnson


Tillbaka till runstenar
Tillbaka till startsidan