Strängnäs Domkyrka

Byggstart ca. 1250, invigdes 1291. Helgad åt apostlarna Petrus och Paulus. Utbyggnad under 1300- och 1400-talet. På samma plats fanns på vikingatiden en offerplats. På 1100-talet uppfördes en stavkyrka i trä. Vid och inmurade i kyrkan, finns sammanlagt sju runstenar


Domkyrkan - maj 1936
Foto: Sigurd Ericsson - maj 1936

Domkyrkan sedd från den gamla stadsdelen
Foto: Lars Johnson - 18/5 2013

Foto: Lars Johnson - 18/5 2013

Foto: Lars Johnson - 18/5 2013

Orgelfasaden är från 1910
Foto: Lars Johnson - 18/5 2013

Altarskåpet tillverkades i Brüssel på 1490-talet och skänktes av biskop Rogge.
Foto: Lars Johnson - 18/5 2013

Foto: Lars Johnson - 18/5 2013

Detalj i altarskåpet
Foto: Lars Johnson - 25/5 2013

Foto: Lars Johnson - 18/5 2013

Sten Stures sarkofag
Foto: Lars Johnson - 18/5 2013

Foto: Lars Johnson - 18/5 2013

Karl IX gravmonument
Foto: Lars Johnson - 18/5 2013

Foto: Lars Johnson - 18/5 2013

Prinsessan Isabella föddes och dog i fångenskap på Gripsholms slott
Foto: Lars Johnson - 18/5 2013

Foto: Lars Johnson - 18/5 2013

Foto: Lars Johnson - 18/5 2013

Foto: Lars Johnson - 18/5 2013

Predikstolen från 1789
Foto: Lars Johnson - 18/5 2013

Foto: Lars Johnson - 18/5 2013

Stenbockska gravkoret är domkyrkans äldsta sidokor, helgat åt Jungfru Maria. Sedan slutet av 1600-talet gravkor åt Gustaf Otto Stenbock.
Foto: Lars Johnson - 18/5 2013

Gyllenhjelmska gravkoret - helgat åt domkyrkans skyddshelgon S:t Petrus och S:t Paulus. Sedan 1600-talet gravkor åt Carl Carlsson Gyllenhjelm och hans maka Kristina Ribbing. Gyllenhielm var utomäktenskaplig son till hertig Carl.
Foto: Lars Johnson - 18/5 2013

Väggen på östra sidan återger slaget vid Kokenhusen 1601 där Carl Carlsson Gyllenhielm deltog.
Foto: Lars Johnson - 23/5 2013

Västra väggen visar troligen belägringen av Danzig 1629.
Foto: Lars Johnson - 23/5 2013

Carl Carlsson Gyllenhielm hamnade i polsk fångenskap 1601 och kom hem först efter 12 år som krigsfånge. Dessa fotbojor medföljde hem som "souvenir".
Foto: Lars Johnson - 23/5 2013

Foto: Lars Johnson - 18/5 2013

Foto: Lars Johnson - 18/5 2013

Foto: Lars Johnson - 18/5 2013

Foto: Lars Johnson - 18/5 2013

Foto: Lars Johnson - 18/5 2013

Foto: Lars Johnson - 18/5 2013

Ingen annan domkyrka har så många kalkmålningar från olika perioder
Foto: Lars Johnson - 18/5 2013

Foto: Lars Johnson - 18/5 2013

Foto: Lars Johnson - 18/5 2013

Ett andra altarskåp som sitter på sydsidan av högkoret är tillverkat i Flandern.
Foto: Lars Johnson - 18/5 2013

Foto: Lars Johnson - 25/5 2013

Foto: Lars Johnson - 25/5 2013

Foto: Lars Johnson - 25/5 2013

Djäknekoret
Foto: Lars Johnson - 25/5 2013

Foto: Lars Johnson - 25/5 2013

Foto: Lars Johnson - 25/5 2013

Biskop Kort Rogges gravsten är sedan 1910 uppsatt på koromgångens vägg bakom högaltaret. Rogge var biskop i Strängnäs 1479-1501.
Foto: Lars Johnson - 25/5 2013

"Biskop Rogges tofflor" kallas dessa biskopliga altarskor i folkmun, men de kan även vara äldre än så.
Foto Lars Johnson

Foto: Lars Johnson - 18/5 2013

Foto: Lars Johnson - 25/5 2013

Domkyrkobiblioteket är skandinaviens största, med över 3.000 titlar i drygt 2.000 volymer. Den tidigaste boken är från 1450-talet den sista från 1703.
Foto: Lars Johnson - 25/5 2013

I margialen finns anteckningar gjorda av Copernicus
Foto: Lars Johnson - 25/5 2013

Foto: Lars Johnson - 25/5 2013

Denna tidiga bok som bibliotekarien Ragnhild Lundgren visar, skadades i en brand i biblioteket och förvaras i syrafritt papper
Foto: Lars Johnson - 25/5 2013

En annan bok som också bär tecken efter branden
Foto: Lars Johnson - 25/5 2013

Så här fin kan en boksida vara. Texten är på latin, vilket vid den tiden motsvarade vad engelskan är idag.
Foto: Lars Johnson - 25/5 2013

Foto: Lars Johnson - 25/5 2013


Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan