Grödinge kyrka

Kyrkans äldsta delar är från 1100-talet. Kyrkan byggdes till under början av 1300-talet (troligen 1313-1326). Tornets spira fick sitt nuvarande utseende 1758. Den tidigare tornspiran var spetsig.
I kyrkans vapenhus finns bevarat fragment av en runsten funnen vid Eldtomta samt utanför kyrkan vid muren står en runsten.
Fakta ur Täljebygden 1970-71


Grödinge kyrka
Foto Bengt-Olof Lindgren

Foto Bengt-Olof Lindgren


Följande bilder är alla tagna 1 augusti 2010
Utanför muren som omger kyrkan står sedan mitten av 1700-talet denna gamla tall.
Foto Lars Johnson

Kvar i trädet finns de öglor som användes av kyrkobesökarna till att binda fast sina hästar.
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Epitafier på väggen i den tidigaste, 1100-talsdelen av kyrkan.
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Den här ljuskronan skänktes av leutnant Isaak GrooMan som var kyrkoherdeson från Grödinge. Isaak for 1663 som båtsman med skeppet Danska Falken mot Medelhavet för att på svenska regeringens uppdrag strida mot turkar och morer men befälhavaren for i stället till Goa i Ostindien där han sålde skeppet. Besättningen fick ta sig hem bäst den kunde.
Foto Lars Johnson

Oljemålning från mitten av 1700-talet som framställer vägarna till himlen och helvetet.
Foto Lars Johnson

Altartavla i ek och ebenholtz, skänkt av familjen Sneckenfelt år 1659. På 1860-talet slipades tavlan om och den nuvarande Kristusbilden målades av Alexander Rudbeck.
Foto Lars Johnson

Orgelläktaren ombyggdes 1832 då även orgeln tillkom som gåva från Mariebergs gård. Fasaden är densamma i dag men verket har byggts om ett antal gånger. På läktarbröstet hänger den så kallade "Grödingebonaden".
Foto Lars Johnson

Detta är en kopia av originalet från 1400-talet, som förvaras på Statens historiska museum i Stockholm.
Foto Lars Johnson

Predikstolen, gjord av Caspar snickare ca. 1600, är en av de äldsta i Södermanland, skänkt av Kagghamra gård.
Foto Lars Johnson

Bänkarna byggdes 1792
Foto Lars Johnson

Dopfuntet av röd öländsk kalksten skänktes av herren till Malmsjö, häradshövding Erik Rosenhielm, samma år som han gifte om sig för andra gången, 1655.
Foto Lars Johnson

Altartavlan föreställer Kristus och synderskan. Tavlan är en kopia av Emile Signols original och målades 1862 av Alexander Rudbeck.
Foto Lars Johnson

En av två medeltida helgonbilder i kyrkan. Figuren som är från 1300-talet har förlorat färgen, en krona i metall på huvudet samt sitt attribut, så det är oklart vilket helgon det är.
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Rest av en fönsterglugg från 1100-talskyrkan. I gluggen står den andra av kyrkans helgonbilder från medeltiden. Det är det enda föremål som återstår från den äldsta kyrkan (tidigt 1200-tal) och föreställer (en huvudlös) S:t Mikael i strid med draken.
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Triumfkrucifixet från början av 1500-talet.
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Bårhuset från 1600-talet flyttades till nuvarande plats år 1930
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Vid minneslunden finns en rogivande damm
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Tack till kyrkorådets ordförande Bengt-Olof Lindgren som tog sig tid att guida mig runt


Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan