Ärja kyrkoruin

Ärja kyrka tillkom i slutet av 1100-talet eller i början av 1200-talet. Ödelades i slutet av 1500-talet.


Foto Lars Johnson - 10/7 2013

Foto Lars Johnson - 10/7 2013

Foto Lars Johnson - 10/7 2013

Foto Lars Johnson - 10/7 2013

Foto Lars Johnson - 10/7 2013

I kyrkans vapenhus återfinns runsten Sö 335
Foto Lars Johnson - 10/7 2013

Utanför kyrkan står runsten Sö 333
Foto Lars Johnson - 10/7 2013

Illustration som visar hur kyrkan såg ut i sitt tidigaste skede. Under senmedeltiden tillkom sakristia, länghusets västra del samt vapenhuset.
Illustration av Lennart Thorstensson på informationstavla vid kyrkan

Informationstavla på platsen


Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan