Mälarhamnar AB

Sedan 2001 ingår hamnarna i Västerås och Köping i ett gemensamt bolag - Mälarhamnar AB


Köpings kommun

Längs in i Mälaren ligger Köpings hamn, en betydande sådan under flera århundranden. Därifrån skeppades Bergslagens järn, och från 1870 och 40 år framåt är Köpings hamn länets största. Sedan järnet förlorat i betydelse flyttade i stället Skånska Cement AB till staden 1941, och 1943 etablerade sig Svenska Salpeterverken AB på orten, båda företagen stort beroende av goda hamnfaciliteter. Men redan 1870 tillämpades en ny hamnordning och från 1884 sorterade tydligen hamnen under en hamnstyrelse. Till en början låg hamnen där nuvarande småbåtshamnen ligger. 1932 invigdes Köpings djuphamn, med 200 m kaj, som senare byggts ut i flera etapper, senast år 1957 då ytterligare 125 meter tillkom och 1964 då nuvarande kajlängd om 609 meter tillkom. Sedan år 1970 har Köping en modern oljehamn i Norsa. För att hålla farleden i skick ägde staden tidigt ett eget hästdrivet mudderverk som 1897 byttes mot ett nytt som verkade fram till 1968. 1985 slogs stuveri och hamn samman till kommunalägda Mälarterminalen Köping AB och den 1 januari 2001 slogs Köpings Hamn AB och Västerås Hamn AB samman under beteckningen Mälarhamnar AB.

Stadens första bogserbåt torde ha varit SOPHIA, som köptes 1882. Hon byttes ut mot HURTIG 1906 som köptes för 8 000 kr. ISBJÖRN övertog bogseringarna 1947, inköpt för 49 000 kr. Med åren blev den sistnämnda för liten och klen, och 1954 resp 1962 köpte staden två betydligt större bogserare, FALKE och RUNSKÄR för 186 000 resp. 270 000 kr). 1982 såldes RUNSKÄR och ATHOS inköptes för 1,7 Mkr.
Text: Bengt Westin

Bogserbåtarna


För mer information om bogserbåtarna - tryck på bilderna.


Sophia - 1882-1906


Tryck här
Hurtig (1)
1906-1947


Tryck här
Isbjörn
1945-1956


Hurtig (2) - ca 1947- ca 1954


Tryck här
Falke
1954-1976


Tryck här
Runskär
1962-1982


Tryck här
Athos
1982-


Tryck här
Hurtig (3)
19??-


Västerås Kommun / Mälarhamnar AB, Västerås

Västerås hamn har gamla anor. Härifrån skeppades Bergslagens malm och Mälardalens jordbruksprodukter. Hamnen är en av Mälarens största och förutom lastfartyg var hamnen livligt frekventerad av passagerarfartyg till Stockholm och andra orter.

Staden och dess hamn har ägt ett antal bogserbåtar genom åren. Den första av mig kända var AROSIA, följd av 2 st THOR. Sedan 1980 äger hamnen BORE. 1996 överfördes driften av hamnen till Mälarhamnar AB.
Text: Bengt Westin

Bogserbåtarna


För mer information om bogserbåtarna - tryck på bilderna.


Tryck här
Arosia
1919-1927


Tryck här
Thor (1)
1931-1939


Tryck här
Thor (2)
1939-1948


Tryck här
Bröt-Anund
1948-1980


Tryck här
Bore
1980-


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan