AROSIA

7844
Byggd 1873 vid W. Lindbergs Mek. Verkstad AB, Stockholm Nb 90 (Järn)
21,53 x 4,25 x 2,34 m – 97,65 / 11,35 (SS 1935)
Maskin: Varvets ångmaskin på 165 Ihk

Byggdes för Fiskeby Jernvägs & Ångbåtsbolag, Fiskeby och insattes på sjön Glan som GLAN. Rederiet ombildades ca 1888 till Fiskeby Fabriks AB, Fiskeby och därifrån 1891 till P. Jansson & Co, Norrköping. Maskin och panna togs ur, varefter båten drogs av oxar till Norrköping. Döptes efter Frans Bloms dotter till BETTY. Byggdes om till bogserbåt vintern 1895-96 men 1900 ändrades firman till AB och båten kallades inofficiellt RAN. 1905 köptes båten av Olof Martelleur, Sundsvall som byggde om till passagerarbåt med namnet OTTILIA. Hade därefter ägarna J P Sjögren (1911-1916), Adolf Nordberg (1916-1918) och Fredrik Hägg (1918-1919). Samtliga i Sundsvall. Byggdes om av Hägg till bogserbåt igen. 1919 hamnade båten i Mälaren, förvärvad av Västerås Stads Hamnstyrelse, Västerås och namnet ändrades till AROSIA. Såldes 1927 till E. Eriksson, Nockeby och 1932 köptes hon av Olof A. Granath, Enköping som lät bygga om till lastfartyg i egen regi. Döpte därefter om till HANS. Omkring 1948 övertogs båten av Pr/ Per Frans Sivert Gustafsson, Harö (Skm), på 1950-talet av en okänd köpare, Roslagsbro och 1952 rapporterades hon vara skrotad.

Arosia
Foto: Malte Erikssons saml. via Bengt Eriksson


Tillbaka till Västerås stad
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan