Hurtig

Oregistrerad
Byggd 1878 vid C.J. Wennbergs Mek. Verkstad AB, Karlstad (Järn)
15,20 x 3,20 x 1,85 m (SV 1947)
Maskin: Varvets ångmaskin på 90 Ihk, ersatt av en June Munktell råoljemotor på ?? Ehk (??)

Byggdes för Hjelmarens Sjösänkningsbolag, Örebro som TRIO. Köptes 1906 av Köpings stad, Köping och de ändrade namnet till HURTIG. Köptes 1947 av Gösta Åstedt och Carl Thyberg, Köping som återgav henne namnet TRIO, från 1952 med Gösta Åstedt som ensam ägare. Han sålde 1953 till L. Persson, Södertälje som okänt år satte in en motor och före 1965 sålde till Henry Lundgren, Hägersten. Okänt öde
Text: Bengt Westin

Hurtig i Köpings hamn
Vykort i Lars Petterssons saml. via Bengt Westin

Trio
Foto: Malte Erikssons saml. via Bengt Westin


Tillbaka till Mälarhamnar Ab
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan