HURTIG

Oregistrerad
Byggd okänt år – okänt varv (Järn)
13,96 x 3,64 x 1,80 m – (MB 1945)
Maskin: Okänd ångmaskin på 40 Ihk

Byggdes för okända. Den 14 maj 1915 meddelades att båten ägdes som HURTIG av Gustaf Jonsson & J A Byström, Västerhus. 1918 ägdes båten av W.A. Enarsson, Stockholm som samma år överlät till Fastighetsbolaget Hufvudstaden, Stockholm. I mars 1920 var Lock & Wickberg /Bror Wickberg/, Sundsvall ägare och de hade sålt 1922 till Engelbert Ågren som sålde vidare 1923 till J A Gren & Leander Nordsten, Sundsvall. 1926 köpte Nordsten Grens halvpart men behöll bara båten till 1930 då ett meddelande den 14 april berättade att Bogserbolaget Hurtig /C.O. Dahlström/, Lervik då var ägare. Sannolikt såldes båten 1947? till Köpings stad. Sedan Köpings stad köpt FALKE 1954 skrotades antagligen HURTIG några år senare.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Mälarhamnar Ab
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan