Volgo-Balt 106 vid Landsort

I december 1993 grundstötte den ryska båten VOLGO-BALT 106 på Öjas västsida. Det rådde full sydlig kuling och VOLGO-BALT 106 girade bb för att ge lotsbåten lite lä när lotsen skulle lämna båten. Därefter gick det inte att lova upp mot den hårda vinden, utan man körde rakt in i berget. Där stod hon sedan fast, med stäven i berget och aktern på ett grund.

KARL och ARCTIC HELIOS gick ut för att dra båten loss, men hon gick inte att rubba. INGEMAR och FÄRDIG fick gå från Göteborg och med FÄRDIGS skopa kunde man lossa en del av lasten (sand), därefter kom båten loss.


Foto: Douglas Tufvesson

Foto: Douglas Tufvesson

Foto: Douglas Tufvesson

Foto: Douglas Tufvesson

Foto: Douglas Tufvesson

Foto: Douglas Tufvesson

Foto: Douglas Tufvesson

Foto: Douglas Tufvesson

Foto: Douglas Tufvesson


Tillbaka till Uppdrag
Tillbaka till startsidan