Dokument relaterade till Stocka hamn


Foto Håkan Toftén

Foto Håkan Toftén

Foto Håkan Toftén

Foto Håkan Toftén

Foto Håkan Toftén

Utdrag urprotokoll med anledning av Galeons grundstötning i Stocka 1878.
Foto Håkan Toftén

Manskapsförteckning år 1941 å s/s StrömsBruk
Foto Håkan Toftén

Beställning till Stocka Sågverks Intressenter av trävaror från Kjellbergs i Stockholm 24 januari 1893
Foto Håkan Toftén

Kontraktsblankett för anställning ombord
Foto Håkan Toftén

Brev angående felräkning i stuveriet på 1 öre per timme, tillsammans 74 öre, avseende s/s Vera
Foto Håkan Toftén

Foto Håkan Toftén

Artikel ur okänd tidning
Foto Håkan Toftén

Foto Håkan Toftén


Tillbaka till Stocka
Tillbaka till startsidan