Galeon


Byggd 1871 i Quebec
120,6 x 27,4 x 12,9 feet - 329/295 br/n ton
Barkriggad

Köpt 1/3 1873 i Liverpool för 3500 kr av C. Langballe & Søn, Århus. Omtacklad till barkentine i november 1888. Såld till G.T. Schele, Halmstad 3/3 1894. Såld 17/3 1921 till Egernsund. Kantrade och förliste 25/8 1922 på Östersjön under resa från Transund till Århus, lastad med 160 standard virke. Däckslasten blev tung och indränkt med vatten under en SSV storm. Besättningen räddades av S/S Føina af Haugesund och landsattes i Rønne 29/8, En man omkom senare som en följd av de strapatser som haveriet innebar.

Klippt ur Helsingør avis 30/8 1922:
Kæntret paa Vej til Aarhus. Barkentinen ”Galeon” af Egernsund, Kaptajn Meyer, er i Fredags kæntret ved Gotland. Besætningen paa 8 Mand, er landsat i Rønne af Damperen Føina af Haugesund, der havde optaget Besætningen, efterat den havde drevet om i Skibets Baad i 56 Timer uden Proviant. Kokken Karl Jensen af Aalborg var død af sult; Han vil blive begravet i Rønne. ”Galeon var paa rejse til Aarhus med træ.”
Fakta: Jens Mallings Samlinger via Håkan Löfgren


GALEON
Foto: Jens Mallings Samlinger

Utdrag urprotokoll med anledning av Galeons grundstötning i Stocka 1878.
Foto Håkan Toftén


Tillbaka till segelfartyg
Tillbaka till startsidan