RICHARD

Oregistrerad
Byggd 1875 vid Lindholmens Mek. Verkstad AB, Göteborg Nb 245 (Järn)
Mått okända
Maskin: Varvets 1-cyl. ångmaskin på 32 Ihk

Byggdes för AB J.E. Waenerlund, Göteborg som RICHARD. Övertogs senare av Göteborgs Bogseringsbolag /Waenerlund/, Göteborg (det s.k. Hvita Bolaget) som sålde den 1891 till Göteborgs Bogserings AB, Göteborg (det s.k. Röda Bolaget). Den 24 juli 1891 såldes båten, okänt till vem, men den kom så småningom till Köpings stad. Okänt öde.
Text: Bengt Westin


Richard
Foto: Malte Erikssons saml. Bengt Westin


Tillbaka till Röda Bolaget
Tillbaka till Mälarhamnar Ab
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan