M/T Navion Torinita assisteras in till Nynäshamn 7/11 2006.

Bengt-Olof Lindgren fotade i dag när Röda Bolagets ARCTIC HELIOS och S:T OLOF tillsammans med Marin- och Haverikonsults TUG assisterar M/T NAVION TORINITA in till kajen i Nynäshamn.
Teekays M/T NAVION TORINITA är en Bahamsflaggad "Shuttle Tanker" på 58 911/31 185 ton (106 852 dwt) och mäter 246,86 x 42 x 15,02 m. Byggd 1992 på Tsuneishi. Call sign C6FY4.


I täten går ARCTIC HELIOS och i aktern S:T OLOF. TUG passar på styrbordssidan.
Foto: Bengt-Olof Lindgren.

Foto: Bengt-Olof Lindgren.

Foto: Bengt-Olof Lindgren.

Foto: Bengt-Olof Lindgren.

Foto: Bengt-Olof Lindgren.

Foto: Bengt-Olof Lindgren.

Foto: Bengt-Olof Lindgren.

Foto: Bengt-Olof Lindgren.

Foto: Bengt-Olof Lindgren.

Foto: Bengt-Olof Lindgren.

Foto: Bengt-Olof Lindgren.

Foto: Bengt-Olof Lindgren.

Foto: Bengt-Olof Lindgren.

Foto: Bengt-Olof Lindgren.

Foto: Bengt-Olof Lindgren.

Foto: Bengt-Olof Lindgren.

Foto: Bengt-Olof Lindgren.

Foto: Bengt-Olof Lindgren.

Foto: Bengt-Olof Lindgren.

Foto: Bengt-Olof Lindgren.

Foto: Bengt-Olof Lindgren.


Till Uppdrag
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan