Cisterner på Makker

Pråmen MAKKER lastad med cisterner från det nedlagda Holmens Papper - Wargöns Bruk. Pråmen dras av SONTINJA. SEPPO assisterade pråmen uppströms och LUTO nedströms. Transporten går till Norrköping.


MAKKER lastad med cisterner - 14 juni 2010
Foto Bengt Sandinge

Foto Bengt Sandinge

Klart för avfärd - 15 juni 2010
Foto Bengt Sandinge

Foto Bengt Sandinge

Foto Bengt Sandinge

Foto Bengt Sandinge

Foto Bengt Sandinge

Foto Bengt Sandinge

Foto Bengt Sandinge

Foto Bengt Sandinge

Foto Bengt Sandinge

Foto Bengt Sandinge

Foto Bengt Sandinge

Foto Bengt Sandinge

v

Foto Bengt Sandinge

Foto Bengt Sandinge

Foto Bengt Sandinge

Foto Bengt Sandinge

Foto Bengt Sandinge

Foto Bengt Sandinge

Foto Bengt Sandinge

Foto Bengt Sandinge

Foto Bengt Sandinge

Foto Bengt Sandinge


Till Makker
Till Sontinja
Till Luto
Till Seppo
Till Uppdrag
Tillbaka till startsidan