Mj och hobbymässan, Älvsjö 1 november 2014

T. OLSEN - norsk högsjöbogserare byggd i Stavanger 1962 och (2013) fortfarande i drift.
Modellen är ett scratchbygge av Göran S. Höglund i skala 1:50. Bygget tog runt 900 timmar under 1970-74.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Transportbolagets BULL. Scratchbygge i skala 1:50 av Mats Olers, inte helt färdigbyggd än.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

MAASBANK, byggd 1965 för Smit International, Rotterdam. Modellen i skala 1:50 (byggsats från Billing Boats) är byggd 1982-83 av Jan Carlerud.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

DIXIE - Skala 1:50. Modifierad leksaks rc med ny radio och vattenpump till brandsprutan från en Opel Kadett. Birgit Ulvlot har byggt denna "Ready to Run" båt från Heng Long Toys.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

ISBRYTAREN I
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

HUGIN i skala 1:87 (H0)
Foto: Lars Johnson

PARAT - byggsats i skala 1:33 från Graupner. Pågående bygge av Hans Arnell. Originalet (byggt 1983) återfinns i Hamburg.
Foto: Lars Johnson

SAXAREN är ett scratchbygge i skala 1:32 av Hans Asplund. Byggd 1965-69.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

NORRTELJE scratchbyggd 1996-2006 i skala 1:40 av Per Jonsson Gille.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

AURORA BOREALIS - pågående scratchbygge i skala 1:32 av Torbjörn Skalski av en hjuldriven ångbogserbåt. Baserad på STRONGBOW byggd 1927, men kommer att färdigställas efter eget huvud.
Foto: Lars Johnson

Ångslup i skala 1:10 byggd 1998-1999 av Pelle Östergren. Skrov färdigt, resten scratchbygge.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Fler ångslupar
Foto: Lars Johnson

NORRSKÄR scratchbyggd 2006-2012 i skala 1:40 av Per Jonsson Gille.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Scratchbyggt diorama av ett småbåtsvarv på 1930-talet i skala 1:24. Byggd av Bo Ljung.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

WAXHOLM
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

C. J. OLSEN
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

SALMA byggdes 1874, sjönk 1898, bärgades 1971 och är numera museifartyg i Savonlinna, Finland.
Scratchbyggd 2011-2013 av Torbjörn Skalski. Skala ca 1:24.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Tillbaka till hobbysidan
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan