T Ekstrand Sjötjänst, Hallstavik


T Ekstrand Sjotjänsts bogserbåtar:
Namn
Name
Byggår - varv
Built year - at shipyard
Hos rederiet:
With the company:
Brutus1910 - Joh. Bergs Werft, Delzij2013 -
Röjvik1966 - Ulsteins Mek. Verksted A/S, Ulsteinsvik20?? -Rederiets egen hemsida


Tillbaka till rederier
Tillbaka till startsidan