Ångrike Fryksdalens Järnväg (ÅFJ) Transportmotorvagn TMV 011

Transportmotorvagn, byggd vid banans egen verkstad. Axelföljd A1-1.
Fordonet är uppbyggt kring en tvåhjulig trädgårdstraktor av fabrikat Agria.
Encylindrig luftkyld dieselmotor av förkammartyp med motoreffekt 10 hkr.
Mekanisk transmission via torrlamellkoppling och 6 utväxlingssteg i vardera körriktningen.
Fordonets främre del, d.v.s. den drivande enheten, är semipermanent ankopplad till den bakre, lastbärande enheten, via en horisontellt vridbar koppling. För att den drivande enheten skall gå rätt i spåret är dragfordonet försett med en löpaxel. Denna löpaxel är endast belastad med en ringa del av fordonets adhesionsvikt, och viss del av vikten från den enkelaxlade släpvagnen kan därför överföras till fordonets drivaxel. Denna släpvagn utgör således en del av själva transportmotorvagnen.
Största tillåtna hastighet: 9 km/tim. (Teknisk toppfart är dock 12 km/tim.)
Transportmotorvagnen kan användas vid såväl spårbyggnad som vid löpande banunderhåll.
Vid behov kan transportmotorvagnen TMV 011 temporärt omändras till Personmotorvagn (rälsbuss). Litterabeteckningen ändras vid dessa tillfällen till PMV 011.
Vid dylika tillfällen monteras en dubbel sittsoffa, (med ryggstöden vända mot varandra), på transportmotorvagnens lastflak. Samtidigt monteras särskilda fotsteg på vagnens ömse sidor. Största tillåtna hastighet med resande: 5 km/tim.

Längd över koppel: 5.650 mm
Största bredd: 1.245 mm
Flak, längd: 2.500 mm
Flak, bredd: 1.200 mm
Hjulbas, total: 3.610 mm
Hjulbas, fast: 1.035 mm
Hjulbas, svängcentrum / sista axeln: 3.500 mm
Hjuldiameter; drivande och lastbärande: 500 mm
Hjuldiameter; löpaxel: 150 mm
Text: Håkan Larsson


Fortsättning från Agria D2800


Tvåhjulstraktorn togs in i Ångrike lokstall för ombyggnad under senhösten 2002. Inledningsvis försågs maskinen med billiknande kylarattrapp och motorhuv från en 1920-tals Willys personbil.
Ångrike
Foto: Håkan Larsson - 28/11 2002

Därefter demonterades traktorns tidigare drivhjul, försedda med grovmönstrade gummidäck, och ersattes av nytillverkade stålhjul avsedda för rälsdrift. Sedan monterades den lastbärande enhetens ramverk och bakre hjulaxel.
Ångrike
Foto: Håkan Larsson - 28/11 2002

De nytillverkade rälshjulen är i sig ett gott exempel på materialåtervinning. De fyra hjulen har sitt ursprung i två bilfälgar som tillhört en Fargo lastbil från 1930-talet. När denna lastbil skrotades sparades bakaxeln, som därefter monterades på en epa-traktor som i övrigt bestod av en kapad A-Ford av 1930 års modell.
Ångrike
Foto: Håkan Larsson - november 2002

När epa-traktorn hade tjänat ut som dragare i lantbrukets tjänst, såldes ”epan” till ett par veteranentusiaster (far och son) som sedermera använde motor, kylare och huv vid återuppbyggnaden av en helrenoverad A-Ford. – Fargofälgarna låg sedan i ett ”skrotförråd” i trettio år innan de kom till användning igen.
A-Ford
Foto: Håkan Larsson - november 1972

Bilfälgarna klövs mitt itu längs fälgbanans centrum. Den halva som satt på fälgtallriken användes på transportmotorvagnens lastbärande axel.
Ångrike
Foto: Håkan Larsson - 28/11 2002

Resterande halva av bilfälgen kompletterades med en nytillverkad fälgtallrik, bestående av en sexkantig 10 mm stålplåt, som bultades fast på drivaxelns hjulnav. Diametern på rälshjulens flänsar ökades på, på så sätt att en ring av 10 mm rundjärn svetsades fast på respektive fälgkant. Vid utgången av november månad monterades lastflakets bärande tvärreglar.
Ångrike
Foto: Håkan Larsson - 30/11 2002

Mellan jul och nyår 2002 grönlaserades det nya trävirket.
Ångrike
Foto: Håkan Larsson - 28/12 2002

Efter nyårshelgen monterades lastflaket med fällbara sidolämmar.
Ångrike
Foto: Håkan Larsson - 3/1 2003

I slutet av januari företogs den första provkörningen utomhus.
Ångrike
Foto: Håkan Larsson - 27/1 2003

Sidoprofil.
Ångrike
Foto: Håkan Larsson - 27/1 2003

I mars månad provkördes transportmotorvagnen på den då nybyggda hamnbanan. Vid detta tillfälle utprovades dragstångens pendlingsrörelse i sidled, vid passage av den extremt snäva kurvan, strax söder om hamnbangården. Det var angeläget att få veta hur mycket dragstången förflyttades i sidled inför konstruktionsarbetat av en enkel ”kaross” som avsågs omsluta förarens plats.
Ångrike
Foto: Håkan Larsson - 14/3 2003

Transportmotorvagnen provkördes även genom hamnbangårdens så kallade släpväxel, och är här fotograferad på bangårdens spår 2.
Ångrike
Foto: Håkan Larsson - 14/3 2003

Inför invigningen av Ångrikebanans hamnspår i augusti 2003, försågs transportmotorvagnen med en dubbel sittsoffa, temporärt monterad på fordonets lastflak.
Ångrike
Foto: Håkan Larsson - 3/8 2003

När transportmotorvagnen används för resandetrafik ändras dess beteckning till Personmotorvagn (PMV). Observera ÅFJ´s placering av slutsignalen – i sista fordonets bakre koppel.
Ångrike
Foto: Håkan Larsson - 3/8 2003

Här är personmotorvagnen uppställd för fotografering, invid perrongen vid Ångrike Ångbåtsstation.
Ångrike
Foto: Håkan Larsson - 3/8 2003

I skymningen, denna ljuvliga sommarkväll, utprovades motorvagnens dragkraft. Motorvagnen förmådde att skjuta den tomma grusvagnen ett gott stycke upp i kurvan och stigningen.
Ångrike
Foto: Håkan Larsson - 3/8 2003

Påföljande dag hade grusvagnen lastats full, vilket innebär en totalvikt av drygt 10 ton. Även nu förmådde motorvagnen att sätta fordonskombinationen i rörelse, om än med viss slirning i starten.
Ångrike
Foto: Håkan Larsson - 4/8 2003

Provkörning uppför hamnbanan, med en (frivillig) resande.
Ångrike
Foto: Allan Thörnevik - 4/8 2003Den högtidliga invigningen av Ångrike Fryksdalens hamnbana den 10 augusti 2003


Inför sommarsäsongen 2005 kompletterades Ångrikebanan med en nybyggd, lokdragen, personvagn. I samband med en intern föreningssammankomst i augusti 2007 provåktes personvagnen, med transportmotorvagnen som skjutande dragfordon. Under uppehållet vid ”Ångrike Södra hållställe”, hämtades även dieselloket, som därefter drog vagnen i motsatt färdriktning.
Ångrike
Foto: Fredrik Ullman - 25/8 2007

När personvagnen hade införlivats i Ångrikebanans fordonspark, återställdes motorvagnen till sitt ursprungsskick, som ett rent transportfordon.
Ångrike
Foto: Håkan Larsson - 19/8 2008

Transportmotorvagnen användes och visades i drift vid många tillfällen, men stod annars uppställd, sommartid, på linjespåret utanför Ångrike stationshus.
Ångrike
Foto: Håkan Larsson - 19/8 2008

Varje höst gjordes ”planerad urspårning” inför fordonets vinteruppställning. På vägövergången vid Ångrike station bringades fordonet ur spår, sedan den spårföljande löpboggins axel hade lyfts upp och säkrats. Motorvagnen kunde därefter köras, i krypfart, på rälshjulens flänsar över hårdgjord mark, till en byggnad som saknar spårförbindelse.
Ångrike
Foto: Håkan Larsson - 19/11 2009

Med viss möda äntrades slutligen vinteridets korta spårstump.
Ångrike
Foto: Håkan Larsson - 19/11 2009


Tillbaka till smalspår
Tillbaka till startsidan