Nr 2B Almagrundet

Byggd 1895-96 vid Brodins varv i Gävle
23,48 x 6,58 x 2,87 m. 142 depl. ton
Saknade maskin

Besättning 8 man. Tjänstgjorde vid Almagrundet 1896-1912, Kopparstenarne 1913-1916, Reserv 1917-1926, Hävringe 1927-1951 samt Malmö redd 1952-1969. Låg sedan och sakta förföll i Malmö hamn innan hon köptes av Svecox och först bogserades till Norrköping för renovering och sedan vidare till Västerås. Återställd exteriört i ursprungsskick.
Fakta: Fyrskepp i Sverige av Björn Werner


MALMÖ REDD i Malmö - december 1989
Foto: Douglas Tufvesson

Bilder när Malmö Redd lyftes ut från sin fångenskap innanför en bro finns här

ALMAGRUNDET i Västerås - 4 augusti 2006
Foto: Lars Johnson

ALMAGRUNDET i Västerås - 4 augusti 2006
Foto: Lars Johnson

MALMÖ REDD i Västerås - 12 juli 2015
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

På besök i Stockholm - 30 september 2015
Foto: Sari Johansson

Foto: Sari Johansson


Tillbaka till Fyrskepp
Tillbaka till startsidan