Bogseringen av Malmö Redd december 1988

På hösten 1988 såldes f.d. fyrskeppet Malmö Redd (f.d. Hävringe, f.d Kopparstenarne, f.d. Almagrundet) till Knut Borg (Svecox International AB) i Västerås. Fyrskeppet skulle bogseras till Norrköping för att renoveras, för under åren i Malmö så hade förfallet varit stort. MALMÖ REDD drogs in från sin station 1969 och något år efter indragningen så lyftes hon över bron och in i inre hamnen. Efter nästan arton år där så var det alltså dags att lyfta ut henne igen. På efternatten den 7 december 1988 skedde lyftet. Försäljningen hade föregåtts av protester och även försök att ogiltigförklara den.

Senare på eftermiddagen påbörjades bogseringen av SUNDET, som hade kommet ner från Västervik ett par dagar tidigare. Detta tog ett par fina höstdagar.


MALMÖ REDD i hamnkanalen där hon legat i nästan 18 år
Foto Douglas Tufvesson

Foto Douglas Tufvesson

Foto Douglas Tufvesson

Foto Bo Mattsson via Douglas Tufvesson

Foto Douglas Tufvesson

Foto Douglas Tufvesson

Foto Douglas Tufvesson

Foto Douglas Tufvesson

Foto Douglas Tufvesson

Foto Douglas Tufvesson

Foto Douglas Tufvesson

Foto Douglas Tufvesson

Foto Douglas Tufvesson

Foto Douglas Tufvesson

Foto Douglas Tufvesson

Foto Bo Mattsson via Douglas Tufvesson

Foto Bo Mattsson via Douglas Tufvesson

Foto Douglas Tufvesson

Foto Douglas Tufvesson

Foto Douglas Tufvesson


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan