Vinga Safir får assistans 3/12 2008

VINGA SAFIR är på väg till Gotenius Varv med hjälp av SVITZER MERCUR, FROG TAURUS, FROG RANA och GOTTE (varvets arbetsbåt).


Foto Jan Ågren

Foto Jan Ågren

Foto Jan Ågren

FROG TAURUS
Foto Jan Ågren

FROG RANA
Foto Jan Ågren

SVITZER MERCUR
Foto Jan Ågren

Foto Jan Ågren

Foto Jan Ågren

Foto Jan Ågren

Foto Jan Ågren

Foto Jan Ågren

Foto Jan Ågren

Foto Jan Ågren

SVITZER MERCUR och GOTTE
Foto Jan Ågren

Foto Jan Ågren


Tillbaka till Svitzer Mercur
Tillbaka till Frog Taurus
Tillbaka till Frog Rana
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan