Fyrskepp nr 32 Fladen

Byggd 1926 vid Hälsingborgs Varvs- och Stål Svetsnings AB.
34,4 x 7,72 x 4,05 m. - 360 depl.ton.
Maskin: Bolinder råoljemotor om 350 EHK.

Besättning 8 man. Stationerad vid Fladen 1926-29 och vid Vinga 1929-65. Byggdes om 1967 till logementfartyg för sjömätare och döptes till LEDAREN. Såldes 1978 till stiftelsen Skeppsholmsgården (SCWB)
Fakta: Fyrskepp i Sverige av Björn Werner


LEDAREN vid Mälarhamnen i Södertälje 1973
Mälarhamnen i Södertälje 1973
Foto: Lars Johnson.

LEDAREN och ANDERS BURE vid Skeppsholmen april 1975
Skeppsholmen april 1975
Foto: Lars Johnson.

VINGA vid Skeppsholmen - 1 maj 2005
I bakrunden pågår bygget av briggen TRE KRONOR
Foto: Lars Johnson.

VINGA vid Skeppsholmen 12/8 2007
Skeppsholmen 12/8 2007
Foto: Lars Johnson.

Skeppsholmen 12/8 2007
Foto: Lars Johnson.


Tillbaka till Fyrskepp
Tillbaka till startsidan