Vidar

Oregistrerad
Byggd 1865 vid Lindholmens Mek. Verkstad AB, Göteborg (järn)
14,1 x 3,6 x ? (från 1938 12,45 x 3,37 x ?? m)
13,40 x 3,30 x ?? m (SS 2005)
Maskin: Varvets 1cy ångmaskin på 16 Ihk. Senare motoriserad (1938) och fick då en motor på ?? hk, ersatt av en på 110 kW okänt år.

Byggdes för Ångslupsbolaget Unionen, Stockholm med namnet WILHELM. Union uppgick den 1 juni 1867 i Stockholms Ångslups AB. Köptes 1912 till konditor Klas Henrik Lundevall, Enköping och döptes om till FAGERUDD, och därifrån 1918 till J V Andersson, Ingmarsö. På sistnämnda ställe fick hon namnet VIDAR. Motoriserades och ombyggdes 1938, då förvärvad av Singer Sundberg, Sandhamn och insattes då på traden mellan Sandhamn och Stavsnäs. Hyrdes 1939-1942 av Vaxholmsbolaget för trafik mellan Stavsnäs och Sandhamn, från mitten av 1940 med gengasdrift. Låg upplagd resten kriget pga bränslebrist och kom igång igen först 1946. Såldes 1947 till Benny Lundqvist, Härnösand och insattes som passbåt mellan staden och Lungön till 1969 då hon köptes av bröderna Insulander i Mariefred. Har sedan möjligen haft flera ägare och ägdes 2005 av Claes Brorsson, Stockholm.
Text: Bengt Westin


VIDAR
Foto okänd i Bengt Westins saml.

VIDAR
Foto okänd i Bengt Westins saml.

VIDAR
Foto Bernt Fogelberg i Bengt Westins saml.

VIDAR - 21 mars 1967
Foto Tore Olsson via Bengt Westin

VIDAR - 22 januari 1983
Foto Jan Häggström via Bengt Westin

VIDAR
Foto Christer Samuelsson via Bengt Westin

VIDAR - våren 2002
Foto Christer Samuelsson via Bengt Westin

VIDAR - 27 augusti 2005
Foto Christer Samuelsson via Bengt Westin

VIDAR - 17 oktober 2006
Foto Lars Johnson

VIDAR - 14 juli 2012
Foto Christer Samuelsson


Tillbaka till övriga båtar
Tillbaka till startsidan