Veitsiluoto 1

SICF – 14733
Byggd 1978 vid Enzo Gutzeit Oy, Savonlinna/Nyslott Nb 410 (Stål)
12,50 x 4,45 x 1,70 m - 23 / 7 (FS 1995)
Maskin: Scania DS 14 Dieselmotor på 300 Ehk

Byggdes för Veitsiluoto Oy, Veitsiluoto (Kemi) som VEITSILUOTO 1. Köptes 1994 av Sandinge Bogser AB, Lysekil som fimpade namnet till VEITSI och sålde vidare 27/6 1995 till AB Motala Verkstad, Motala som först kallade båten CAP sedan samma år VEITSI igen. År 2000 blev Jurstaholms Konsult & Service AB, Enhörna, ägare.
Text: Bengt Westin & Bengt Sandinge

Veitsiluoto 1 utanför Motala Verkstad, troligen 1995
Foto: P-G Winnestad via Anders Engdahl

VEITSI passerar Ragnhildsborg - 8 augusti 2010
Foto Rolf Reimertz

VEITSI vid Ferjeodden på Tjöme - 20 mars 2012
Foto Gry Skjelbred

Foto Gry Skjelbred

Foto Gry Skjelbred

Foto Gry Skjelbred


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan