Vabis Litt N1


Byggd 1904 för bruksbanan mellan Marma och Sandarne Sulfitfabrik. Försedd med en enkelt inredd vagnkorg som senare togs bort och vagnen byggdes om till öppen flakvagn litt. N1. Skänktes till Scaniamuseet av STORA CELL AB 1989 och har sedan renoverats av TGOJ i Eskilstuna.
Längd: 7 m., vikt: 5400 kg., max last: 12000 kg. Normalspårig (1435 mm)
Fakta: Scaniamuseet


Foto: Lars Johnson - 12/9 2009

Foto: Lars Johnson - 12/9 2009

Foto: Lars Johnson - 12/9 2009


Tillbaka till Scania-Vabis
Tillbaka till startsidan