Vagn nr 1319


En av fem år 1901 byggda personvagnar för SJ:s räkning. Vagnen slopades 1942 och byggdes om till tjänstevagn för signalreparatörer. Räddades från skrotning i Bräcke. Har renoverats av Rickard Bergström, Pampas Marina.
Fakta: Scaniamuseet


Foto: Lars Johnson - 12/7 2011

3:e klassändan
Foto: Lars Johnson - 12/7 2011

2.A klassändan
Foto: Lars Johnson - 12/7 2011

Toaletten
Foto: Lars Johnson - 12/7 2011

I 2:a klasskupén finns plats för 6 sittande passagerare.
På skylten under vattenkaraffen står att läsa:
Rökning förbjudes,
om ej alla i kupén medresande dertill

gifva sitt samtycke.
Foto: Lars Johnson - 12/7 2011

Foto: Lars Johnson - 27/7 2013

Korridoren mot 2:a klasskupén samt toaletten
Foto: Lars Johnson - 12/7 2011

3:e klassavdelningen rymmer 32 passagerare
Foto: Lars Johnson - 12/7 2011

Spottning på golfvet är förbjuden
Foto: Lars Johnson - 27/7 2013

Foto: Lars Johnson - 27/7 2013

Vattenkaraffer var vanliga på tåg förr
Foto: Lars Johnson - 27/7 2013

Konduktörens egen kupé
Foto: Lars Johnson - 27/7 2013

Foto: Lars Johnson - 27/7 2013


Tillbaka till Scania-Vabis
Tillbaka till startsidan