VTS Södertälje (VTS - Vessel Traffic System)


VTS Södertälje, hör till Sjöfartsverket och organiserar bl.a. trafiken genom kanalen. Fartyg som skall slussa rapporterar dit. Själva lokalen är vid slussen, därifrån TV-övervakas hela kanalen samt alla hamnar. VTS är bemannad dygnet runt, i varje skift jobbar tre personer, en som har hand om broöppning och ser till att slussen öppnas och stängs, en som ser till att det finns lotsar till de fartyg som begär lots, samt att lotsarna kommer till och hem från sina uppdrag. Den tredje personen sköter bl.a. kommunikationen med fartygen. Vid slussning av större fartyg går två man ut och förtöjer fartygen under själva slussningen. För närvarande finns det 6 skift men i början av nästa år (2006) kommer styrkan att fördubblas då även VTS Oxelösund och Stockholm flyttar till Södertälje. Då kommer man att flytta ner en våning från de nuvarande lokalerna med fin runtom sikt.


26 november 2005
Lagom när jag kom så låg Baltic Viking inne i slussen.

Byte av lots. Den första lotsen gick på vid Landsort. Lots två som tar över i Södertälje, åker med i Mälaren ända fram till Köping.

VTS Södertäljes lokaler vid slussen.

Åke lossar springet i fören.

Utsikt från översta våningen.

Tavlan överst visar hur signalerna lyser utmed kanalen.
På manöverpanelen under tänder man de olika signalerna, samt öppnar och stänger slussarna och bron.

Härifrån öppnar Janne Mälarbron längre norr ut i kanalen. Allt övervakat via TV-monitorer.

På kartan bakom Åke plottas fartygen vartefter de rapporterar var de befinner sig.

Till vänster radarbild från Landsort och till höger AIS:en.

Snett bakom Karin syns TV-monitorerna som övervakar kanalen.


Återbesök 27 januari 2007
Nu har VTS Stockholm och Oxelösund flyttat in i lokalerna. Alla tre områdena sitter nu i ljusa och fina lokaler på våning ett.

VTS Södertälje.

VTS Oxelösund.

VTS Stockholm.

VTS Stockholm

Karta över VTS Stockholms område.

VTS Södertälje

På samma våningsplan i tornhuset sköts öppningen av Slussbron, slussportarna och Mälarbron.

Manöverpulpeten för slussen

Den gamla likströmsutrustningen fanns på ett foto i lokalen.

Västanvik slussade in i Mälaren för vidare färd mot Liljeholmen.

Se Västanvik slussa.

Vid förra besöket var det här VTS Södertälje satt, högst upp i tornet. Det ända som minner om det nu är signaltavlan som sitter kvar. Numera är lokalen ett sammanträdsrum med trevlig utsikt.Tack till Åke Janson och kollegor som lät mig komma dit och tittaTillbaka till startsidan för Södertälje
Tillbaka till startsidan