Turso

Byggd av Wärtsilä på Hietalahtivarvet. Kontrakt skrivet 1942, levererad 12 januari 1944
35,98 x 8,80 x 4,0 m
Maskin: Ångmaskin på 750 ihk vid 15 kg/cm²

Byggd som hamnisbrytare för Helsingfors hamn som TURSO. Lämnades till Sovjetunionen 9 februari 1945 som del av krigsskadestånd. Namnändrades till TAIFUN och användes som hamnbogserare i Leningrad. Fick oljeeldning 1962. Var i temporär drift till 1994. Återkom 2004 till Finland, inköpt av Föreningen S/S Turso. Bogserades till Pernå, Isnäs där båten renoverades. Blästrades och bottenmålades i Sveaborgs docka i augusti 2006, återkom senare på hösten till Sandviken, Helsingfors. Kommer sommaren 2011 att flyttas till kajen vid Salutorget.
Fakta: Lars Hienonen


TAIFUN bogserar ut Martins farfars båt MINNALAID. Västervik augusti 1945
TAIFUN användes till att bogsera tillbaka baltiska flyktingfartyg som konfiskerats av svenska staten till Sovjet.
Foto via Martin Jungermann

TAIFUN vid kajen i Västervik - augusti 1945
Foto via Martin Jungermann

TURSO i Helsingfors 14/6 2008
Foto: Bengt-Olof Lindgren


Tillbaka till isbrytare
Tillbaka till bogserbåtar
Tillbaka till startsidan