Torekällberget


Torekällbergets friluftsmuseum invigdes högtidligt söndagen den 7 juli 1929. Råbystugan och Nora väderkvarn var då de enda byggnader på plats.

Programmet under invigningsdagen började kl. 12.30 med ett festtåg från Badinrättningen via Stora Torget upp till Torekällberget där Östra Södermanlands Kulturhistoriska Förenings ordförande dr Vilhelm Sjögren höll ett tal samt låste upp dörrarna till de bägge museibyggnaderna. Därefter underhöll Sörmländska spelmän mellan kl. 2.30 – 4.30, följt av en halvtimme med folkdanser. Mellan kl. 5 och 12 på kvällen var det så dans på bana för gemene man. Inträde under dagen var 50 öre för vuxna och 25 öre för barn.

Under 1930-talet tillkom det flera småbyggnader till Torekällberget. 1935 bildades Torekällbergets Vänner.

Under den stora citysaneringen som började 1962 flyttades flera byggnader upp till Torekällberget från det centrala Södertälje till stadskvarteren på Berget.

Torekällberget hade sedan starten drivits av Östra Södermanlands Kulturhistoriska Förening, men i december 1962 fick Södertälje Stad alla samlingar och byggnader i gåva av föreningen.


Min mormor, Margit Ericsson samt Råbygården och näckrosdammen - i slutet av 1930-talet
Foto: Sigurd Ericsson

Råbygården och näckrosdammen
Foto: Lars Johnson - 20/8 2008

Ursprungligen kommer huset från Råby i Grödinge. Byggd 1776-77 hade huset endast en våning från början, fick en andra våning under 1800-talet. Flytten till Torekällberget var klar till midsommar 1929.
Foto: Lars Johnson - 20/8 2008

Foto: Lars Johnson - 20/8 2008

Näsboden och Tingstadsboden
Bägge dessa bodar kom till Torekällberget 1930-31.
Foto: Lars Johnson - 9/9 2008

Tingstadsboden kommer från Tingstaden i Turinge socken. Den påminner om stolpbodar men med stolparna förkrympta till klotsar. Troligen den enda bevarade av sitt slag.
Foto: Lars Johnson - 9/9 2008

Näsboden kommer från Näs i Turinge och är en loftbod med svalgång på den övre våningen
Foto: Lars Johnson - 9/9 2008

Över-Enebyboden kommer från Över-Eneby i Över-Järna socken. Från början bestod den av endast en bod med öppen svale på ena sidan, men har senare byggts ut till nuvarande utseende med tre rum. På den vänstra gaveln finns även ett knuttimrat hemlighus. En stock i den äldre delen bär årtalet 1739.
Foto: Lars Johnson - 9/9 2008

Foto: Lars Johnson - 9/9 2008

Foto: Lars Johnson - 21/9 2008


Ringmålakor är en gammal svensk lantrasko som påminner om 1940-talets kor.
Foto: Lars Johnson - 9/9 2008

Foto: Lars Johnson - 9/9 2008


Framför äppel- och päronträden hänger linet på tork
Foto: Lars Johnson - 9/9 2008


Fatbur från Kallfors, Järna
Foto: Lars Johnson - 9/9 2008

Foto: Lars Johnson - 13/9 2008


Båtsmanstorp från Öster-Kumla i Turinge
Stugan är troligen uppförd i början av 1800-talet och hade möjligen torvtak som senare bytts ut mot tegel. Indelningsverket slopades 1901 och stugan flyttades till Torekällberget 1931.
Foto: Lars Johnson - 20/8 2008

Foto: Lars Johnson - 20/8 2008

Rejält lås
Foto: Lars Johnson - 20/8 2008

Klädnypa av äldre modell
Foto: Lars Johnson - 20/8 2008

Hängränna över ingången i form av en urholkad stock
Foto: Lars Johnson - 21/9 2008

För att förhindra drag är springorna mellan stockarna drevade med mossa och lav
Foto: Lars Johnson - 21/9 2008

Ladugård från Öster-Kumla
Foto: Lars Johnson - 21/9 2008


Fårhus från Österby, Hölö
Foto: Lars Johnson - 13/9 2008


Sjöbod från Sorunda
Foto: Lars Johnson - 21/9 2008


Denna runsten är flyttad upp till Torekällberget från Mälargatan i Södertälje
Texten lyder i översättning:
ULVHEDEN OCH GU(NNAR....D)E RESTE DENNA STEN EFTER TORSTEN, SIN FADER.
Inskriften är från 1000-talet.
Foto: Lars Johnson - 13/9 2008


Kägelbana från Saltskog
Foto: Lars Johnson - 20/8 2008

Foto: Lars Johnson - 20/8 2008


Den Wetterholmska gården, som ursprungligen låg på Turingegatan 13, d.v.s. samma adress som jag föddes på. Detta hus plockades ner 1949 eller straxt före och var ånyo uppbyggt på Torekällberget 1950.
Foto: Lars Johnson - 20/8 2008

Inne på gårdssidan
Foto: Lars Johnson - 9/9 2008

Foto: Lars Johnson - 9/9 2008

Foto: Lars Johnson - 9/9 2008

Foto: Lars Johnson - 9/9 2008

Foto: Lars Johnson - 21/9 2008


Pagelska gården.
Beboddes under mitten av 1800-talet av tullförvaltare Pagel med familj. Huset som låg på Västra Kanalgatan nedanför Orionkullen, såldes till Södertälje stad 1919 och flyttades upp till Torekällberget 1962.
Min far bodde tillsammans med sina föräldrar och sin bror i detta hus på 1930-talet. Då bodde det en familj i vardera halvan av huset.
Foto: Lars Johnson - 20/8 2008

Inne i huset är det dukat med föregångaren till smörgårdsbordet - brännvinsbordet. Jag citerar ett anslag i huset: På stående fot intogs före den egentliga måltiden flera slags mellanrätter såsom smör, anjovis, sill, fläsk och korv. Måltiden kallades att taga sig en sup dvs brännvin.
Foto: Lars Johnson - 20/8 2008

Pagelska gården sedd från baksidan
Foto: Lars Johnson - 20/8 2008

Foto: Lars Johnson - 9/9 2008


Hus från Mälaregatan 4 inredd som en arbetarbostad från ca 1915
Foto: Lars Johnson - 21/9 2008

Foto: Lars Johnson - 21/9 2008

Foto: Lars Johnson - 21/9 2008

Foto: Lars Johnson - 21/9 2008


Det Elmrotska garveriet från Garvaregatan 9
Foto: Lars Johnson - 21/9 2008

Foto: Lars Johnson - 21/9 2008

Foto: Lars Johnson - 21/9 2008

Foto: Lars Johnson - 21/9 2008

Foto: Lars Johnson - 21/9 2008

Foto: Lars Johnson - 21/9 2008


Gammal gård vid Kattsvansen - 1936
Foto: Sigurd Ericsson

Detta hus som ursprungligen stod vid Kattsvansen inrymmer nu en fotoateljé från ca 1918
Foto: Lars Johnson - 21/9 2008

Foto: Lars Johnson - 21/9 2008

Foto: Lars Johnson - 21/9 2008

Interiörbilder från fotografens kombinerade hem och ateljé
Min fotografering har skett genom en glasvägg, därav de reflexer som förekommer.
Foto: Lars Johnson - 21/9 2008

Foto: Lars Johnson - 21/9 2008

Efter dagens slit med sittningar och mörkrumsarbete, var det bara att dra ut sängen och få lite nattsömn.
Foto: Lars Johnson - 21/9 2008

Vedspis i köket, som även...
Foto: Lars Johnson - 21/9 2008

...fungerade som mörkrum
Foto: Lars Johnson - 21/9 2008


Strömstedtska huset som inrymmer en handelsbod samt utställningar.
Foto: Lars Johnson - 21/9 2008

Foto: Lars Johnson - 21/9 2008

"Träregellås med nyckel" är ett av de föremål som förevisas. Låset köptes av Vilhelm Sjögren vid Agdala gård i Tveta och skänktes av honom till museet. Detta lås har fått inventarienummer Tb1.
Foto: Lars Johnson - 21/9 2008


Detta hos kommer från Ekdahlsgatan och inrymmer nu bl.a. ett kringelbageri.
Foto: Lars Johnson - 21/9 2008


Lideby skola
Foto: Lars Johnson - 20/8 2008

Foto: Lars Johnson - 20/8 2008


Ytter-Järnas gamla kyrkklocka från 1695 hänger i klockstaplen sedan 1932. Klockstapeln är en kopia av Fitunas klockstapel och bekostades av Vilhelm Sjögren (ordförande i kulturhistoriska föreningen i många år)
Foto: Lars Johnson - 20/8 2008


Lusthus från Ekensberg säteri i Enhörna, byggt i slutet av 1700-talet
Foto: Lars Johnson - 13/9 2008

En titt in genom ena fönstret
Foto: Lars Johnson - 13/9 2008


Lusthus från Ströms herrgård
Foto: Lars Johnson - 13/9 2008

Foto: Lars Johnson - 13/9 2008


Soltorp, stod tidigare i Hagaberg och flyttades till Torekällberget 2005.
Foto: Lars Johnson - 20/8 2008

Byggdes runt 1910, eventuellt som vilohem för kvinnor. Var bebott permanent till 1953 därefter enbart som sommarstuga. Vedspis, torrtoa på gården, inget vatten indraget under alla år.
Foto: Lars Johnson - 20/8 2008


Nora väderkvarn flyttades från Nora i Mörkö socken till Torekällberget 1929. Ursprungligen byggdes kvarnen på Näsbacken vid Hörningsholm men flyttades 1876 till Nora. En stock i översta våningen bar årtalet 1772, vilket kan vara det ursprungliga byggåret. Den kvarnen brann dock ner 1989 och har ersatts med en nybyggd replik. Kvarnen är en s.k. Holländare med fast torn och vridbar huv.

Den ursprungliga kvarnen på 1970-talet
Foto: Lars Johnson

Den återuppbyggda kvarnen
Foto: Lars Johnson - 9/9 2008

Foto: Lars Johnson - 9/9 2008

Rester av den gamla kvarnen
Foto: Lars Johnson - 9/9 2008

Foto: Lars Johnson - 9/9 2008

Foto: Lars Johnson - 9/9 2008


Utsikt över centrala Södertälje från Torekällberget
Foto: Lars Johnson (sammansatt med Photomerge) - 9/9 2008


Tillbaka till Södertälje
Tillbaka till startsidan