Tom

SHCM – 9538
Byggd 1954 vid Karlskrona Örlogsvarv, Karlskrona (Stål)
14,41 x 4,06 x 2,01 m – 25 / 0 (SS 1962)
Maskin: Super Skandia 4cy Dieselmotor på 300 Ehk

Levererades i dec. 1954 till Rederi AB Tyr, Uddevalla som TOM. Drogs omkull och var nära att sjunka den 13 jan 1961 under assistans av nybygget FERNMOUTH från Uddevallavarvet. Flyttades mellan olika bolag ett antal gånger, den 27 jan 1961 till Ångbåts AB Bohusländska Kusten, Uddevalla den 27 maj 1969 till Uddevalla stads Hamnstyrelse, Uddevalla den 1 nov 1971 till AB Bohustug Ltd, Uddevalla den 7 okt 1981 till Ångbåts AB Bohusländska Kusten, Uddevalla i aug 1983 till Uddevalla Bogser AB, Uddevalla och i mars 1990 till Uddevalla Hamn AB, Uddevalla. I okt 1991 meddelade ägarna att TOM lyfts upp på Frölandskajen i Uddevalla och skrotats.
Text: Bengt Westin

Tom
Foto: Jan Häggström via Bengt Westin


Tillbaka till Oaxen
Tillbaka till Tyr/Bohus Tug
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan