Thyra

SFB-5734
Byggd 1881 vid Sjöbergs Varv. (Järn)
15,80 x 3,20 x 1,98 m - / 3,26 (MB 1919)
15,40 x 3,17 x 1,27 m - 26,25 / (SV 1927)
15,80 x 3,20 x 2,01 m - 25,92 / 3.01 (MB 1938)
14,40 x 3,17 x 2,20 m - (SS 1983 o 2004)
Maskineri: Okänd ångmaskin på 80 Ihk, ersatt av en okänd motor på 90 Ehk (1938), och en Skandia-Dieselmotor på 120 Ehk (1953)

Byggdes för Gustaf Fritiof Cawallin, Sjöberg (Timrå) som bogser- och passagerarfartyget THYRA. …varvet fullbordadt en synnerligen solidt bygd ångbåt om 12 nom.hkr., som erhållit namnet ’Thyra’. Skall användas för trafik mellan Södertelge och Sjöberg samt för bogsering å Södertelge kanal. (Gripen 9/9 1881). Kom till Piteå 1885 inköpt för 10 500 kr av Berg och Bogren.En ny ångare, ’Thyra’, byggd å Sjöbergs Varf 1881, inkom igår i vår hamn på väg till Luleå.Den tillhör ett bolag i Piteå och skall ha kostat 10.500 kr. (VA 3/6 1885). Via E M Berglund, Piteå köptes hon i maj 1885 till Munksunds Sågverks AB för 10.500 kr och dök upp i kapitalböckerna ffg 1891. Överfördes 1916 till AB Ytterstfors-Munksund, Piteå där hon 1919 bytte namnet till YTTERSTFORS 7. Överfördes 1921 till AB Båtvik och fick nytt namn igen 1930, MUNKSUND 7. Motoriserades 1938. Båtvik fusionerades till Munksunds AB den 26 juli 1952 och lividerades därefter. Ny fusion den 31 dec 1954, då SCA tog över och omkring 1967 köptes hon av Ingvar Nyström, Piteå som döpte om till DRAGÖ och han sålde 1970 till Bo G. Berntsson, Furusund. Förvärvades av Klas Andersson, Stockholm 1998. Ägdes 2004 av John Erling Karlsson, Hönsätershamn och namnet var då förlängt till DRAGÖN.

Sjönk under bygget av Ölandsbron när en kran tappade lasten på hennes akterdäck. Bärgades dock.
Text: Bengt Westin


MUNKSUND 7
Foto: Bengt Westins saml.

DRAGÖ i Furusund 1/6 1992
Foto: Bengt Westin.

DRAGÖN - vilar här i Hällekis hamn, juni 2007
Foto: Hans Bleeker

DRAGÖN - i Hönsäters hamn, Hällekis 1/6 2008
Foto: Hans Bleeker

Foto: Hans Bleeker

Foto: Hans Bleeker


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan