Telge hus


Från Telge hus leddes administrationen av Telge län (Öknebo, Hölebo samt delar av Svartlösa härader). År 1400 var den danske riddaren Jönis Rut hövitsman i Telge. Två år senare är Svend Brand hövitsman. I samband med 1435 års uppror mot den svensk-norsk-danska unionen, ledd av Engelbrekt och Karl Knutsson Bonde, drevs fogden Bengt Stensson bort och borgen brändes. Detta skedde på Engelbrekts order, vilket påföljande år ledde till att Bengt Stenssons son Magnus mördade Engelbrekt. Några år senare byggdes borgen upp igen av Karl Knutsson Bonde, som kallade den för Karlsborg. 1527 beskrivs borgen som "kullslagen".
Slottsholmen har förändrats genom åren, dels genom landhöjning men även vid kanalutvidgningen 1924. Även namnet Ragnhildsborg är relativt sent påkommet, troligen på grund av den Sankta Ragnhildsromantik som förekom under 1800-talet (både som namn på holmen och ruinen).
Källor: Södertälje stads historia del 1, Vår Byggd 1938På omslaget till "Vår Byggd 1938" finns en teckning utförd av Torgny Dufwa efter rekonstruktionsskiss av Bengt Söderberg

Slottsruinen på Ragnhilds holme - 3 juni 2010
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Ruin efter den medeltida fogdeborgen Telgehus. Ursprungligen uppförd i slutet av 1300-talet. På order av Engelbrekt brändes borgen 1435 av Erik Puke men återuppfördes av Karl Knutsson Bonde. Redan på 1500-talet beskrevs Telgehus som ruin.
Foto: Lars Johnson

Holmens förändring från 1300-talet till i dag.
informationsskylt på platsen


Tillbaka till runstenar
Tillbaka till Södertälje
Tillbaka till startsidan