Äldre vykort med motiv från Södertälje


Södertälje från luften 1923.
Vykort i Olle Holmbergs saml.


Vykort i Olle Holmbergs saml.


Vykort i Olle Holmbergs saml.


Vykort i Olle Holmbergs saml.

Vykort i Olle Holmbergs saml.


Saltsjötorget med bekvämlighetsinrättningen "okända soldatens grav" på var sin sida av trappan som syns mellan den vänstra och den mellersta skutan.
Vykort i Olle Holmbergs saml.


FRITHIOF och EJDERN i Saltsjöhamnen
Vykort i Olle Holmbergs saml.


Längst in i Maren ligger Saltsjötorget och Saltsjöhamnen
Vykort i Olle Holmbergs saml.


Vykort i Olle Holmbergs saml.


Vykort i Olle Holmbergs saml.


Strandvägen vid Maren
Vykort i Olle Holmbergs saml.


Saltsjötorget i bakgrunden, Södertälje kanalverks SÖDERTÄLJE KANAL i förgrunden
Vykort i Olle Holmbergs saml.


Södra infarten till norra kanalen
Vykort i Olle Holmbergs saml.


Vykort i Olle Holmbergs saml.


Mälarhamnen
Vykort i Olle Holmbergs saml.


En Sveabåt på besök i Mälarhamnen. I bakgrunden bl.a. Astras anläggningar.
Vykort i Olle Holmbergs saml.


Mälarehamnen med (gamla) slussen till höger
Vykort i Olle Holmbergs saml.


Gamla slussen sedd från andra hållet
Vykort i Olle Holmbergs saml.


Vykort i Olle Holmbergs saml.


Den första svängbron var byggd i trä 1823
Vykort i Olle Holmbergs saml.


Vykort i Olle Holmbergs saml.


Vykort i Olle Holmbergs saml.


Vykort i Olle Holmbergs saml.


1910 ersattes den första svängbron av en ny byggd i järn
Vykort i Olle Holmbergs saml.


PRINS BERNADOTTE passerar nya svängbron
Vykort i Olle Holmbergs saml.


Vykort i Olle Holmbergs saml.


Vykort i Olle Holmbergs saml.


Nya svängbron
Vykort (postgånget 1912) i Janne Vestvalls saml. via Olle Holmberg


Nya svängbron
Vykort (postgånget 1915) i Janne Vestvalls saml. via Olle Holmberg


Nya svängbron
Vykort (postgånget 1912) i Janne Vestvalls saml. via Olle Holmberg


Mälarbron
Vykort i Olle Holmbergs saml.


Vykort i Olle Holmbergs saml.


UNDERÅS SANDTAG IV passerar under Mälarbron
Vykort i Olle Holmbergs saml.


Vykort i Olle Holmbergs saml.


Vykort i Olle Holmbergs saml.


Mälarbron
Vykort i Olle Holmbergs saml.


Vykort i Olle Holmbergs saml.


Vykort i Olle Holmbergs saml.


Vykort i Olle Holmbergs saml.


Ångfartyget BALDER i den gamla kanalen
Vykort i Olle Holmbergs saml.


Vykort i Olle Holmbergs saml.


Vykort i Olle Holmbergs saml.


Vykort i Olle Holmbergs saml.


Vykort i Olle Holmbergs saml.


Kanalparti med villan Breidablick till vänster
Vykort i Olle Holmbergs saml.


Vykort i Olle Holmbergs saml.


Vykort i Olle Holmbergs saml.


Gamla kanalen slingrar sig fram
Vykort (postgånget 1905) i Janne Vestvalls saml. via Olle Holmberg


Vykort i Olle Holmbergs saml.


Norra kanalens sydända mynnar ut i Maren
Vykort (postgånget 1915) i Olle Holmbergs saml.


Södra inloppet i Norra kanalen, vid Lotsudden.
Vykort (postgånget 1919) i Olle Holmbergs saml.


Södertälje sedd från Maren
Vykort (postgånget 191? i Olle Holmbergs saml.


Nya slussen fotad från Kusens backe
Vykort i Olle Holmbergs saml.


Vykort i Olle Holmbergs saml.


Vykort i Olle Holmbergs saml.


NYA SÖDERTÄLJE går in i slussen
Vykort i Olle Holmbergs saml.


Vykort i Olle Holmbergs saml.


Vykort i Olle Holmbergs saml.


Parti av slussen med Maren i bakgrunden. T.h. bogserbåten SÖDERTÄLJE KANAL.
Vykort i Olle Holmbergs saml.


Nya slussen med kanalkontoret och Maren i bakgrunden
Vykort (postgånget 1930) i Janne Vestvalls saml. via Olle Holmberg


Ett pråmsläp passerar slussen.
Vykort i Olle Holmbergs saml.


VIKA II slussar
Vykort i Olle Holmbergs saml.


Vykort i Olle Holmbergs saml.


Södertälje sett från Värdsholmen. Till vänster är Maren och till höger är södra inloppet till norra kanalen.
Vykort (postgånget 1903?) i Janne Vestvalls saml. via Olle Holmberg


Maren till vänster och nya slussen till höger
Vykort i Olle Holmbergs saml.


Vy från (gamla) järnvägsbron in mot Södertälje
Vykort i Olle Holmbergs saml.


Gamla järnvägsbron
Vykort i Olle Holmbergs saml.


Gamla järnvägsbron
Vykort i Olle Holmbergs saml.


Nya järnvägsbron var palcerad längre söderut än föregångaren
Vykort i Olle Holmbergs saml.


Nya järnvägsbron
Vykort i Olle Holmbergs saml.


Nya järnvägsbron. Igelsta skymtar ibakgrunden.
Vykort i Olle Holmbergs saml.


Vykort i Olle Holmbergs saml.


Vykort i Olle Holmbergs saml.


Vykort i Olle Holmbergs saml.


Vykort i Olle Holmbergs saml.


Södra inloppet till kanalen
Vykort i Olle Holmbergs saml.


Igelstaviken med Igelsta Trävaru AB på andra sidan. Åt vänster i bild är inloppet till södra kanalen. Där paret fridfullt sitter är Uthamnen belägen i dag.
Vykort (postgånget 1902) i Janne Vestvalls saml. via Olle Holmberg


Tillbaka till Södertälje
Tillbaka till startsidan