Stadsvandring med Kulturhistoriska Föreningen 27 april 2008
Ämnet för dagen var hus ritade av arkitekt Tore E:son Lindhberg


Samling vid Olof Palmes plats. Alla lyssnar på dagens berättare Göran och Hanna Gelotte, utom mamma som undrar vad jag gör.
Foto: Lars Johnson

Castorhuset byggdes 1927
Foto: Lars Johnson

Arkitekt Lindhbergs firmamärke som återfinns på en del av hans tidigare byggen.
Foto: Lars Johnson

Detta hus ritades på 1940-talet för Stockholms läns & Södertälje Tidning. Förutom tryckeriet och redaktion, så fanns det även hyreslägenheter. 1967 flyttade Länstidninge härifrån till större lokaler.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Senare hyresgäster har vandaliserat den ursprungliga utsmyckningen. Här har tidigare stått att läsa "Stockholms läns & Södertälje Tidning.
Foto: Lars Johnson

Detalj av balkong på fastigheten
Foto: Lars Johnson

I början av 1930-talet ritade Lindhberg det nya församlingshemmet som invigdes 1934. Här var man kvar i 40 år, varefter flytt närmare kyrkan skedde, till Mälargatan i början av 1970-talet.
Foto: Lars Johnson

"Apotekshuset". Apoteket Sankta Ragnhilds inredning ritades av vår arkitekt..
Foto: Lars Johnson

..liksom Järnagatan 3-7
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Apoteket Sankta Ragnhild har nyligen tagit ner skyltarna och flyttat in i Kringlanhuset. Det gula huset var tidigare annex till Stadshotellet.
Foto: Lars Johnson

I folkmun kallades det här huset för "Ornässtugan". Byggt 1920. Här bodde och arbetade Lindhberg.
Foto: Lars Johnson

Det här är gathuset till föregående bild. Detta hus köpte Lindhberg 1917. Huset bestod då av enbart en våning. Här bodde han först, innan "Ornässtugan" byggts. Saltsjögatan 11.
Foto: Lars Johnson

Längre ner på Saltsjögatan, vid Maren ligger "Borgmästarvillan".
Foto: Lars Johnson

Södertäljes borgmästare Jakob Pettersson hade bott här 1896-1907 och återköpte huset 1918. Lindhberg ritade en om- och tillbyggnad av huset.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Saltsjögatan 11 och "Ornässtugan" sedda från andra sidan av inre Maren.
Foto: Lars Johnson

Järnagatan 1-7 från sjösidan (baksidan)
Foto: Lars Johnson (sammansatt med Photomerge)

Den högra byggnaden vid flickskolan ritades av Lindhberg
Foto: Lars Johnson

Castorhuset ur annan vinkel. Där biografen Castor tidigare låg, huserar sedan flera år teatergruppen Oktober.
Foto: Lars Johnson


Mitt minne är bra men kort, därför har jag haft stor hjälp vid textskrivningen till bilderna av Göran Gelotte´s bok om Arkitekt Tore E:son Lindhberg i serien ÖSKF Täljebygden (1992-94).


Tillbaka till Södertälje
Tillbaka till startsidan