Sprängaren


Byggdes på Motala varv och sjösattes 1918. Militära nummer har varit 18, 49 och 254.
27,8 x 7,0 x 3,0 m.- 227/232 ton depl.
Maskineri: en 2-cyl stående compoundångmaskin på 400 ihk.
Var ursprungligen bestyckad med en 57 mm kan M/16, vilket senare kompletterades med en 25 mm automatkanon och en kulspruta.

Var tillsammans med SÖKAREN och SVEPAREN ursprungligen byggda som vedettbåtar för flottan. De var utrustade för minsvepning, hade minräls för minutläggning och minupptagning. Från 1930 kallades de för tendrar.
Såldes 1962 till hamnstyrelsen i Varberg och tjänstgjorde där som hamnbogserare med namnet KLÅBACK. Åter i Stockholmsområdet som bogserare i början av 1970-talet. Ägs sedan 1996 av Veteranföreningen Tendrarna i Norrtälje och återfick namnet SPRÄNGAREN.


SÖKAREN, SPRÄNGAREN och SVEPAREN på 1940-talet
Klåback
Foto: Håkan Sundströms saml.

KLÅBACK på slip 1965
Klåback
Foto: Olle Arnell i Christer Samuelssons saml.

SPRÄNGAREN i Västra Beckholmsdockan 19 oktober 1996
Sprängaren
Foto: Olle Renck via Christer Samuelsson

SPRÄNGAREN i Stockholm 5/1 1997
Sprängaren
Foto: Krister Bång via Patrik Nylin

Sprängaren
Foto: Krister Bång via Patrik Nylin

SPRÄNGAREN närmast kaj med SVEPAREN utanför, vid Kvarnholmen - 13 augusti 2005.

Sprängaren och Sveparen
Foto: Lars Johnson

Sprängaren och Sveparen
Foto: Lars Johnson

Sprängaren och Sveparen
Foto: Lars Johnson

Sprängaren och Sveparen
Foto: Lars Johnson

Sprängaren och Sveparen
Foto: Lars Johnson

Sprängaren och Sveparen
Foto: Lars Johnson

Sprängaren och Sveparen
Foto: Lars Johnson

Naturen håller på att ta över på SVEPARENS akterdäck.
Sprängaren och Sveparen
Foto: Lars Johnson

SPRÄNGAREN och SVEPAREN vid Beckholmen - 1 september 2007
Foto: Christer Samuelsson

Bortmotade från Svindersviken låg tendrarna vid Beckholmen ett kort tag för att sedan bogseras till Gålö.
Foto: Christer Samuelsson

3 september 2007
Foto: Lars Johnson

SPRÄNGAREN - 13 maj 2014
Sprängaren
Foto: Christer Samuelsson

Sprängaren
Foto: Christer Samuelsson

SPRÄNGAREN vid Beckholmen - 1 juni 2015
Samtliga tuber i ångpannan skall bytas.
Sprängaren
Foto: Christer Samuelsson

SPRÄNGAREN vid Vasapiren - 25 maj 2018
Sprängaren
Foto: Lars Johnson

Sprängaren
Foto: Lars Johnson

Sprängaren
Foto: Lars Johnson

Sprängaren
Foto: Lars Johnson

Sprängaren
Foto: Lars Johnson

Sprängaren
Foto: Lars Johnson

Föröver sov manskapet. I taket finns krokarna för hängkojorna.
Sprängaren
Foto: Lars Johnson

Sprängaren
Foto: Lars Johnson

På väg ner i maskinrummet
Sprängaren
Foto: Lars Johnson

Sprängaren
Foto: Lars Johnson

Sprängaren
Foto: Lars Johnson

Sprängaren
Foto: Lars Johnson

Sprängaren
Foto: Lars Johnson

Sprängaren
Foto: Lars Johnson

Sprängaren
Foto: Lars Johnson

Sprängaren
Foto: Lars Johnson

Sprängaren
Foto: Lars Johnson

Sprängaren
Foto: Lars Johnson

Akteröver var befälens rum
Sprängaren
Foto: Lars Johnson

Sprängaren
Foto: Lars Johnson

Sprängaren
Foto: Lars Johnson

Signalistens utrymme i akterkant av bryggan
Sprängaren
Foto: Lars Johnson

Sprängaren
Foto: Lars Johnson

Sprängaren
Foto: Lars Johnson

Sprängaren
Foto: Lars Johnson

Sprängaren
Foto: Lars Johnson


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan