Litteratur om Södertälje

Här presenterar jag till att börja med böcker och tidskrifter om Södertälje ur min egen samling, sorterade efter utgivningsår.


SVENSKA FAMILJ-JOURNALEN
Tjugonde Bandet - 1881
Tre reportage om Södertelge af Herman Sätherberg
I min samling


SÖDERTÄLJE STADS ÄLDSTA KÄNDA DOMBÖCKER - för 1638 och 1639
Utgiven av G O Berg 1911
I min samling


VÅR BYGD 1923
Utgiven av Östra Södermanlands Kulturhistoriska Förening i Södertälje vid Hembygdsfesten 2 och 3 juni 1923
I min samling


BYGDEN 1925
Utgiven av Östra Södermanlands Kulturhistoriska Förening i Södertälje 1925
I min samling


VÅR BYGD 1928
Utgiven av Östra Södermanlands Kulturhistoriska Förening i Södertälje vid Hembygdsfesten 9 och 10 juni 1928
I min samling


VÅR BYGD 1929
Utgiven av Östra Södermanlands Kulturhistoriska Förening i Södertälje vid Hembygdsfesten 6 och 7 juli 1929
I min samling


VÅR BYGD 1930
Utgiven av Östra Södermanlands Kulturhistoriska Förening i Södertälje vid Sörmlandsdagen den 1 juni 1930
I min samling


VÅR BYGD 1932
Utgiven av Östra Södermanlands Kulturhistoriska Förening i Södertälje vid Hembygdsfesten den 4 - 5 juni 1932
I min samling


VÅR BYGD 1933
Utgiven av Östra Södermanlands Kulturhistoriska Förening i Södertälje vid Hembygdsfesten den 17 - 18 juni 1933
I min samling


VÅR BYGD 1934
Utgiven av Östra Södermanlands Kulturhistoriska Förening i Södertälje vid Hembygdsfesten den 30 juni - 1 juli 1934
I min samling


VÅR BYGD 1935
Utgiven av Östra Södermanlands Kulturhistoriska Förening i Södertälje vid Hembygdsfesten den 15 - 16 juni 1935
I min samling


VÅR BYGD 1936
Utgiven av Östra Södermanlands Kulturhistoriska Förening i Södertälje 1936
I min samling


VÅR BYGD 1937
Utgiven av Östra Södermanlands Kulturhistoriska Förening i Södertälje 1937
I min samling


VÅR BYGD 1938
Utgiven av Östra Södermanlands Kulturhistoriska Förening i Södertälje 1938
I min samling


VÅR BYGD 1939
Utgiven av Östra Södermanlands Kulturhistoriska Förening i Södertälje 1939
I min samling


VÅR BYGD 1940
Utgiven av Östra Södermanlands Kulturhistoriska Förening i Södertälje 1940
I min samling


TÄLJEBYGDEN 1941
Utgiven av Östra Södermanlands Kulturhistoriska Förening i Södertälje 1941
Ur innehållet: Salems kyrka, Namnet Södertälje, Sthlms läns vapen, våra hedniska förfäder och vi, Söder Telje äldsta sigill 1314, Ur Södertälje stads historia, Östra Sörmlands museum, Turingeboken, Vilhelm Sjögren in memoriam, årsberättelse m.m.
I min samling


TÄLJEBYGDEN 1942
Utgiven av Östra Södermanlands Kulturhistoriska Förening i Södertälje 1942
Ur innehållet: Hall före kristendomen, En sagoförtäljare från Sorunda, Min barndoms Södertälje, Ur Södertälje stads historia, Ur gamla domböcker och protokoll, Kring en torpares levnad, årsberättelse m.m.
I min samling


TÄLJEBYGDEN 1943
Utgiven av Östra Södermanlands Kulturhistoriska Förening i Södertälje 1943
Ur innehållet: ÖSKF 25 år, Hall under medeltiden, Något om Sorunda sockens kvinnodräkter, Carl Reinhold Kindgren, Sedligheten och wälståndet i Södertälje för etthundra år sedan, Frälsningsarméns sjömanöver till Södertälje, Vad kyrkostämmoprotokollen från Överenhörna församling berätta om kyrkklockornas ringare, Fyra hembygdsdikter, årsberättelse m.m.
I min samling


TÄLJEBYGDEN 1944
Utgiven av Östra Södermanlands Kulturhistoriska Förening i Södertälje 1944
Ur innehållet: Jakob Petterssons tal vid invigningen av Östra Sörmlands museum (i Kristiansborg, som revs på 1970-talet), Minnet från forntiden på Södertörn, Stenåldersbebyggelsen i Östra Södermanland, Täljekringlor, Berberisbusken - dess användning och historia,  årsberättelse m.m.
I min samling


TÄLJEBYGDEN 1945
Utgiven av Östra Södermanlands Kulturhistoriska Förening i Södertälje 1945
Ur innehållet: Hall i nyare tid, Gustaf Adalrik Ekdahl, Södertälje silver, En utländsk resenärs intryck av Telge år 1615, Ett besök i Ytter-Järna kyrka för 50 år sedan, En blåkullafärd från Himmelsboda i Botkyrka socken, Det är sockenstämma i dag - bygdespel från början av 1800-talet, Margareta Thulstrup in memoriam,  årsberättelse m.m.
I min samling


TÄLJEBYGDEN 1946
Utgiven av Östra Södermanlands Kulturhistoriska Förening i Södertälje 1946
Ur innehållet: Fredrik Gustaf Carlsson Gyllenram, Silversmycken i Sorunda, Skjutsskyldigheten i Tälje på hertig Karls tid, Södertälje skolas äldsta historia, Runstenarna vid Gerstaberg och Hallsvreten, Sorundaprästen som satte hela Sthlm på benen, När ryssarna brände Follnäs 1719, Några bilder från förra seklets Muskö, Jakob Lybeck och Alrik Ekenberg in memoriam,  årsberättelse m.m.
I min samling


TÄLJEBYGDEN 1947
Utgiven av Östra Södermanlands Kulturhistoriska Förening i Södertälje 1947
Ur innehållet: Alice Lidman-Löthner, Gustaf III:s neger i Gudby-eller Badin bonde i Sorunda, Anteckningar ur Södertälje stads äldre historia, Gamla gårdar och ortnamn i Vårdinge, Något om folktraditioner i Södertälje, Greve Reinhold Stenbock in memoriam, årsberättelse m.m.
I min samling


TÄLJEBYGDEN 1948
Utgiven av Östra Södermanlands Kulturhistoriska Förening i Södertälje 1948
Ur innehållet: Södertälje rådhus och Stora torget, Lars Peter Couse, Gustaf II Adolfs privilegiebrev för Södertälje stad och andra dylika brev m.m., Ur Johan Gustaf Köhlers memoarer, Vägar och krogar i Botkyrka under äldre tider, Ur Järnabygdens historia, Paul Kjellberg in memoriam,  årsberättelse m.m.
I min samling


TÄLJEBYGDEN 1949
Utgiven av Östra Södermanlands Kulturhistoriska Förening i Södertälje 1949
Ur innehållet: Södertälje Rådhus, Sorundasägner om Carl Henric Anckarsvärd, Biskopsvisitation med poänger, Lovisinska ätten, Södertälje - första landsortsstad som fick sin egen postmästare, En upphävd dödsdom,  årsberättelse m.m.
I min samling


TÄLJEBYGDEN 1950
Utgiven av Östra Södermanlands Kulturhistoriska Förening i Södertälje 1950
Ur innehållet: Täljes uppkomst, G.F. Cawallin och Sjöbergs varv, Tvenne olycksår i en skärgårdsförsamlings historia, Sanning och sägen om en rysk invasion, Minnen från Ornö före sekelskiftet, Salems fornminnen, Tore E:son Lindhberg in memoriam,  årsberättelse m.m.
I min samling


TÄLJEBYGDEN 1951
Utgiven av Östra Södermanlands Kulturhistoriska Förening i Södertälje 1951
Ur innehållet: Fornborgar i Södertörn, Några glimtar ur Södertäljetraktens medeltida historia, Peder Grip och Görvel Sparre, Haningekyrkornas skyddshelgon, Glasbergalinjen ett 40-årsminne, Musköminnen - anteckningar från sekelskiftet, De svåra eldsvådorna i Södertälje under 1600-talet, G.A. Broms in memoriam,  årsberättelse m.m.
I min samling


TÄLJEBYGDEN 1952
Utgiven av Östra Södermanlands Kulturhistoriska Förening i Södertälje 1952
Ur innehållet: Om Södertäljetraktens runristningar, Karl XII:s drabanter på förstamajvisit i Södertälje, Botkyrka prästgårds gästningsbesvär, Ur Östertäljes 1700-talshistoria, Första Svenska Glödlampsfabriken, Täljebygden i början av 1800-talet, årsberättelse m.m.
I min samling


ÖSTERTÄLJE Från forntid till nutid i en södertörnssocken - av Gunnar Rudstedt
Utgiven av Östertälje kommun 1952
I min samling


TÄLJEBYGDEN 1953
Utgiven av Östra Södermanlands Kulturhistoriska Förening i Södertälje 1953
Ur innehållet: Tälje tokar, Salems socken under medeltiden, Några blad ur Vårdinge sockens skolhistoria, Slöjdskolan i Södertälje, årsberättelse m.m.
I min samling


TÄLJEBYGDEN 1954
Utgiven av Östra Södermanlands Kulturhistoriska Förening i Södertälje 1954
Ur innehållet: Öppnandet af Södertelge canalfart den 7 october 1819, Mina barnaår i Södertelge - J G Köhler, H.M. Konungens och riksståndens färd på järnvägen till Södertelge, Södertelge kallvattenkuranstalt och badinrättning, Kronprins Gustafs och Kronprinsessan Victorias ankomst till Södertelge, Nolingestenen, årsberättelse m.m.
I min samling


TÄLJEBYGDEN 1955
Utgiven av Östra Södermanlands Kulturhistoriska Förening i Södertälje 1955
Ur innehållet: Resor genom Sörmland i våra dagar och på komerserådet Westbergs tid, Södertälje stads kyrkoherdar under äldre vasatid, Nytt city för gammal stad, Riksbankens pappersbruk, Upptäcktsresor i den okända hembygden, årsberättelse m.m.
I min samling


TÄLJEBYGDEN 1956-1957
Utgiven av Östra Södermanlands Kulturhistoriska Förening i Södertälje 1957
Ur innehållet: En värmlännings resor genom Mälardalen på 1650-talet, Södertälje stads äldsta kända dombok, Gamla köpmanshus och Hantverkargårdar vid Storgatan, Daniel Georg Nescher som resenär i Södermanland, Komerserådet Westbergs ressällskap 1817, årsberättelser m.m.
I min samling


TÄLJEBYGDEN 1958
Utgiven av Östra Södermanlands Kulturhistoriska Förening i Södertälje 1958
Ur innehållet: Magnus Boman - en skolmästare i Tälje, Johannes och Andreas Haquini-ett prästerligt brödrapar från Vårdinge, Jacob Pettersson in memoriam, Philip Johansson in memoriam, årsberättelse m.m.
I min samling


TÄLJEBYGDEN 1959
Utgiven av Östra Södermanlands Kulturhistoriska Förening i Södertälje 1959
Ur innehållet: Ryssarnas härjningar i Östra Sörmland och Södertälje sommaren 1719, Vådeld och brandskydd i Tälje före 1909, Södertälje Brandkår genom 50 år, årsberättelse m.m.
I min samling


SÖDERTÄLJE - EN ORIENTERING
Utgiven av Södertälje Rotaryklubb 1961
En presentation av företag, myndigheter och föreningar i Södertälje
I min samling


MINNEN FRÅN SEKELSKIFTETS SÖDERTÄLJE av Joël Eriksson
Utgiven 1962
En samling essäer som skildrar livet i Södertälje från 1900 åch några årtionden framåt. Samtliga har varit publicerade i Stockholms läns Tidning
I min samling


GAMLA TÄLJE I BILD - sammanställd av Eric Harry Bergquist
Utgiven av Östra Södermanlands Kulturhistoriska Förening i Södertälje 1963
Många fina fotografier från fotografins barndom till ca. 1910
I min samling


TÄLJEBYGDEN 1965-1966
Utgiven av Östra Södermanlands Kulturhistoriska Förening i Södertälje 1967
Södertäljepressen under 100 år, Ett järnåldersröse vid Lina gård samt en sjuårskrönika över föreningen
I min samling


TÄLJEBYGDEN 1967
Utgiven av Östra Södermanlands Kulturhistoriska Förening 1967
Med anledning av att Enhörna inkorporerades i Södertälje handlade detta års medlemsbok enbart om Enhörnas historia
I min samling


SÖDERTÄLJE STADS HISTORIA 1
Utgiven av Södertälje Stads Drätselkammare 1968
Band 1 behandlar Forntiden fram till 1860
I min samling

SÖDERTÄLJE STADS HISTORIA 2
Utgiven av Södertälje Stads Drätselkammare 1968
Band 2 behandlar tiden mellan 1860 och 1968
I min samling


TÄLJEBYGDEN 1968-1969 - Södertäljeprofiler under 1800-talet av Jakob Pettersson
Utgiven av Östra Södermanlands Kulturhistoriska Förening i Södertälje 1970
Jakob Petterssons minnen
I min samling


TÄLJEBYGDEN 1970-1971 - Grödinge socken av Ivar Schnell
Utgiven av Östra Södermanlands Kulturhistoriska Förening i Södertälje 1971
Allt om Grödinges historia
I min samling


KANALEN av Göran Gelotte
Utgiven i Södertälje 1972
Södertälje kanals historia
I min samling


SÖDERTÄLJE SOM BADORT - av Göran Gelotte
Utgiven av Östra Södermanlands Kulturhistoriska Förening i Södertälje 1974
Om badortslivet i Södertälje
I min samling


TÄLJEBYGDEN 1975 - Så minns vi Storgatan av Göran Gelotte
Utgiven av Östra Södermanlands Kulturhistoriska Förening i Södertälje 1975
Många bilder på hus och gårdar runt Storgatan innan de revs under den stora citysaneringen 1962-63
I min samling


TÄLJEBYGDEN 1976-1977
Utgiven av Östra Södermanlands Kulturhistoriska Förening i Södertälje 1977
Södertäljemusik under 100 år, C F J Plagemann, Arkeologiska undersökningar i Södertälje centrum 1974-76, En skidfärd genom Järnasocknarna, Systematisk fornminnes - efter - forkning, Hällristningarna vid Vänstra i Turinge, Runinskrifter i Östra Sörmland
I min samling


TYPOGRAF OCH FRITÄNKARE - en bok om Einar Håkansson av Per Holmer
Utgiven av Östra Södermanlands Kulturhistoriska Förening i Södertälje 1977
Einar Håkansson (1883-1907) var en av Sveriges första proletärförfattare
I min samling


TIMAT I TÄLJE av Göran Gelotte
Utgiven av Östra Södermanlands Kulturhistoriska Förening i Södertälje 1980
En samling av den artikelserie som gick i Länstidningen oktober 1979 - juli 1980
I min samling


STADSPLANER OCH BEBYGGELSETYPER I SÖDERTÄLJE INTILL ÅR 1910 av Göran Gelotte
Avhandling som ingår i en rapportserie utgiven av forskningsprojektet "Svensk stadsmiljö", 1980
Beskriver bl a ett knappt 50-tal byggnader i Södertälje i ord och bild
I min samling


SOMMARKUL - av Uno Sellberg
Utgiven av Östra Södermanlands Kulturhistoriska Förening i Södertälje 1981
Om uppväxten i trakten av gamla Skoltorget, ca 1920
I min samling


Särtryck ur Svenska Familj-Journalen 1881
Utgiven av Östra Södermanlands Kulturhistoriska Förening i Södertälje 1981
Särtryck ur häftena 4, 6 och 12 1881
I min samling


TÄLJEBYGDEN 1981-1983 - av Terthu och Göran Gelotte
Utgiven av Östra Södermanlands Kulturhistoriska Förening i Södertälje 1982
Ett urval av Södertäljefotografen Fritz Petterssons bilder
I min samling


FLICKSKOLAN I SÖDERTÄLJE 1877-1968 av Karin Petersson
Utgiven på uppdrag av Skolstyrelsen i Södertälje 1982
Flickskolans historia
I min samling


KOPPARSLAGERIET på Torekällberget av Kerstin Bergdahl-Nörby
Utgiven av Södertälje kulturnämd 1982
Om de föremål från tre kopparslagerier i Södertälje som finns bevarade på museet
I min samling


EN SÖRMLANDSGÅRD I SÖDERTÄLJE
Taxinge-Näsby av Göran Gelotte
Utgiven av Södertälje kommuns informationskontor, Turistbyrån 1985
Om Taxinge-Näsby herrgård
I min samling


TÄLJEBYGDEN 1984-1985 - Drängen blir arbetare - Brevbärare i Södertälje 1860-1930 av Örjan Appelqvist
Utgiven av Östra Södermanlands Kulturhistoriska Förening i Södertälje 1985
Postiljoner och brevbärare
I min samling


TÄLJEBYGDEN 1986-1987 - Vackstanäs av Göran Gelotte
Utgiven av Östra Södermanlands Kulturhistoriska Förening i Södertälje 1987
Från lanthushåll till en skola i tiden - Vackstanäs lanthushållsskola
I min samling


FOTOMUSEET Torekällberget av Terthu Gelotte
Utgiven av Södertälje kulturnämd 1987
Om fotografer i Södertälje samt om fotomuseet på Torekällberget
I min samling


VÄLKOMMEN TILL SÖDERTÄLJE
(Troligen utgiven av, eller för räkning Södertälje kommun), 1988
En presentation av företag, myndigheter och föreningar i Södertälje
I min samling


TÄLJEBYGDEN 1988-1989 - Upprop till Södermanlands inbyggare av Eric Harry Bergquist
Utgiven av Östra Södermanlands Kulturhistoriska Förening i Södertälje 1989
En krönika vid Östra Södermanlands Kulturhistoriska Förenings 70-årsjubileum 1988
I min samling


PÅ TULLFÖRVALTARNS TID I PAGELSKA GÅRDEN av Göran Gelotte, Bo Lindwall och Eva Bergström
Utgiven av Torekällbergets Museum i Södertälje 1989
Om Pagelska gården från 1830-talet till flytten upp på Torekällberget 1962
I min samling


FÄRG OCH MÅLARE i Södertälje av Eva Silvén-Garnert
Utgiven av Torekällbergets Museum i Södertälje 1989
Boktiteln säger allt
I min samling


TÄLJEBYGDEN 1990-1991 - Från Järnatullen till Gårdarike av Thorgunn Snaedal
Utgiven av Östra Södermanlands Kulturhistoriska Förening i Södertälje 1990
En bok om Södertäljetraktens runinskrifter
I min samling


SMEDJAN I JÄRNA - Ett 100-årigt familjeföretag av Göran Gelotte
Utgiven 1991
Fyra generationer i samma familj har under 100 år jobbat i samma smedja
I min samling


SÖDERTÄLJEKRINGLOR av Eva Bergström
Utgiven av Torekällberget, Södertälje 1992
En historia om kringlor, kvinnor, kommunikationer, kunder och kommers
I min samling


TÄLJEBYGDEN 1992-1994 - Arkitekt Tore E:son Lindhberg av Göran Gelotte
Utgiven av Östra Södermanlands Kulturhistoriska Förening i Södertälje 1993
En bok om Södertäljearkitekten Tore E:son Lindhberg som var verksam under förra hälften av 1900-talet
I min samling


TÄLJEBYGDEN 1995-1996 - Gatunamn i Södertälje av Göran Gelotte
Utgiven av Östra Södermanlands Kulturhistoriska Förening i Södertälje 1995
Oumbärlig - Titeln talar för sig själv
I min samling


100 ÅR I SÖDERTÄLJE Ett socialdemokratiskt samhällsbygge av Thomas Thornquist
Utgiven av Socialdemokraterna i Södertälje 1997
Södertälje Arbetarekommun 1898 - 1998
I min samling


TÄLJEBYGDEN 1997-1999 - Tälje i konsten av Göran Gelotte
Utgiven av Kulturhistoriska Föreningen i Södertälje 1998
Konst med motiv från Södertälje av kända och okända konstnärer
I min samling


EN BOK OM SÖDERTÄLJE av Monica Sjöström
Utgiven på eget förlag 1999
En fotobok om det nya Södertälje
I min samling


TÄLJEBYGDEN 2000-2001 - Skulptur i Södertälje av Göran Gelotte och Jan Lindqvist
Utgiven av Kulturhistoriska Föreningen i Södertälje 2000
Offentliga skulpturer i Södertälje
I min samling


TÄLJEBYGDEN 2002-2003 - Torgny Dufwa, konstnär och kulturperson av Göran Gelotte
Utgiven av Kulturhistoriska Föreningen i Södertälje 2002
Torgny Dufwa (1876-1960) kallades Sörmlands målare
I min samling


Svunna tider - Barbro Björk
utgiven på eget förlag 2003
I min samling


SÖDERTÄLJE I GAMLA VYKORT av Peter Taberman
Medlemsbok i Kulturhistoriska Föreningen i Södertälje 2004 (Utgiven redan 1997 av Europeiskt Bibliotek)
Intressant samling av gamla vykort
I min samling


TÄLJEBYGDEN 2006-2007 - Hundra år i Amerika - huvudförfattare Göran Gelotte
Utgiven av Kulturhistoriska Föreningen i Södertälje / Brf Öfre Badparken 2006
Ett hus, dess skapare, invånare och plats i Södertälje 1906- 2006
I min samling


Täljebygden 2008-2009 - Södertälje i förvandling av Bo Lindwall
Södertälje i färgbilder på 1950- och 1960-talet.
I min samling

Om du inte redan har boken - beställ den här, den är mycket läsvärd.


Täljebygden 2010-2011 - Lennart Wahlström-grafiker, tecknare, illustratör
I min samling


Perhagen, villasamhälle sedan mer än 100 år
utgiven 2013 av Tveta Byggnadsförening
I min samling


Tillbaka till Södertälje
Tillbaka till startsidan