Album hos Södertälje Kanalverk

En titt i Södertälje Kanalverks fotoalbum från breddningen och ombyggnaden av kanalen
korten är skannade av lotsarna Olle Holmberg och Gerry Wirf


Ånggrävskopa vid kanalen. Hitom grävskopan ligger det 891 mm spår som användes för bortforslandet av muddermassorna.
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


17/8 1917
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


17/8 1917
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


23/8 1917
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


23/8 1917
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


26/9 1917
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


19/10 1917
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


6/5 1918
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


Lok CF 10 eller 11 och tippvagnar för schaktmassor - 6/5 1918
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


29/6 1918
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


29/6 1918
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


30/8 1918
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


6/6 1918
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


Mudderverk i Yttre Maren - 6/6 1919
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


24/11 1920
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


13/12 1920
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


13/12 1920
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


13/12 1920
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


17/12 1920
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


9/3 1921
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


9/3 1921
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


2/4 1921
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


14/4 1921
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


14/4 1921
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


14/4 1921
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


14/4 1921
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


22/4 1921
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


11/6 1921
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


11/6 1921
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


8/7 1921
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


29/8 1921
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


5/9 1921
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


5/9 1921
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


Trävillan i bakgrunden hette "Breidablick" och revs i samband med breddningen av kanalen - 27/9 1921
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


11/11 1921
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


13/12 1921
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


1922
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


14/2 1922
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


14/2 1922
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


18/3 1922
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


18/3 1922
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


13/5 1922
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


Till vänstr i bild slingrar sig den gamla kanalen fram, 1922
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


1922
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg

Medalj från 1924 till minnet av kanalens ombyggnad
i min samling


Tillbaka till Södertälje
Tillbaka till startsidan