Album hos Södertälje Kanalverk

En titt i Södertälje Kanalverks fotoalbum från åren före 1924
korten är skannade av lotsarna Olle Holmberg och Gerry Wirf


Gamla järnvägsbron
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


Gamla slussen
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


Ånggrävskopa vid kanalen. Hitom grävskopan ligger det 891 mm spår som användes för bortforslandet av muddermassorna.
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


Norra kanalen med ångfartyget SÖDERN. (Byggd 1882 på Motala Warf, Norrköping. Såldes 1945 till Grekland och sjönk i Engelska kanalen på väg till de nya ägarna)
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


Norra kanalen med svängbron.
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


Norra kanalen med svängbron
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


Norra kanalen med svängbron och ångfartyget PALLAS. (Byggd 1885 på Motala Verkstad, Motala. Såld till Oslo 1946, sjunker 1956 och skrotas två år senare)
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


Parti av kanalen med ångfartyget PALLAS.
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


Parti av norra kanalen med ångfartyget NYA SÖDERTELGE (Byggt 1868 på Oskarshamns Mek Verkstad, Oskarshamn, som HÅLLSVIKEN. Ombyggd 1879 på Bergsunds Mek Verkstad i Stockholm. Döptes då till NYA SÖDERTELGE vilket hon hette till 1930. Skrotad 1932.) Redan som HÅLLSVIKEN trafikerade båten sommartid Stockholm-Södertälje-Brandalsund-Bostrand-Ramberg-Hörningsholm-Oaxen.
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


Parti från södra kanalen
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


Torget med Sankta Ragnhilds kyrka
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


Gamla järnvägsbron med den nybyggda järnvägsbron i bakgrunden - 15/6 1922
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


Gamla järnvägsbron öppnad så att fartyg kan passera
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


Mudderverk Nr 2 (Enskopsverket) i arbete vid Lina sund med bogserbåten SKUTSKÄR och pontonkranen, i bakgrunden mudderpråmar 1 o. 2. - 20/7 1922
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


Mudderverket STOCKHOLM i arbete vid Lina sund med bogserbåten SÖDERTELJE och mudderpråmarna Nr 8 o. 10. - 20/7 1922
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


Södertälje Uthamn - 28/10 1924
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


Beslut att bygga uthamnen fattades 1914 men på grund av ombyggnaden av kanalen så var hamnen nästan oanvändbar i många år. När kanalen väl var klar 1924 så vände det för hamnen. En ny portalkran hade anskaffats 1923.
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


Gamla slussen med bogserbåten SÖDERÄLJE KANAL och två vedskutor. En vedfylld pråm är i slussen och en skall snart slussa.
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


Fakta om passagerarfartygen är hämtade från skärgårdsbåtar.se


Tillbaka till Södertälje
Tillbaka till startsidan