Färska Södertäljebilder


Sankta Ragnhilds kyrka. I förgrunden Turingelunden, även känd som "Brända tomten" av äldre Täljebor. Kvarteret mitt emot kyrkan förstördes i branden 1881 och kom aldrig att bebyggas igen. Även kyrkan eldhärjades och fick sitt nuvarande utseende efter den händelsen.
Foto: Lars Johnson - 21/9 2008

Foto: Lars Johnson - 21/9 2008

Foto: Lars Johnson - 21/9 2008

Foto: Lars Johnson - 21/9 2008

Sankta Ragnhild pryder även fasaden till församlingshemmet, på Mälargatan, som bär hennes namn.
Foto: Lars Johnson - 21/9 2008

Foto: Lars Johnson - 21/9 2008


Jovisgatan med Apotekshuset i förgrunden
Foto: Lars Johnson - 13/9 2008

Fasaden mot Storgatan
Foto: Lars Johnson - 13/9 2008

Korsningen Storgatan-Kaplansgatan
Foto: Lars Johnson - 13/9 2008

Kaplansgatan
Foto: Lars Johnson - 13/9 2008

Foto: Lars Johnson - 13/9 2008


Frälsningsarméns lokal på Nygatan 36 användes av dem mellan 1912 och 1993
Foto: Lars Johnson - 13/9 2008

Foto: Lars Johnson - 13/9 2008

Foto: Lars Johnson - 13/9 2008

Foto: Lars Johnson - 13/9 2008


F.d. Keros fabrik - 30/3 2008
Detta hus uppfördes 1936 åt AB Keros som tillverkade glödstrumpor. AB Keros hade kommit till Södertälje 1906 och hade sin första fabrik vid Snäckviken, granne med Astra, vilka övertog Keros byggnad. Efter att ha kvarstannat som hyresgäst ett tag, flyttade man till denna nybyggda lokal 1936.

Detta hus ritades av arkitekt Tore E:son Lindhberg och ligger utmed Järnagatan, vid Marieberg.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Nära Badparken ligger den här villan som arkitekt Lindhberg ritade åt Erhard Ericson, som var disponent på Keros.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Tornvalls f.d. konfektionsfabrik där Tornkläder tillverkades - Järnagatan 30/3 2008
Nu (2008) återfinns delar av den kommunala förvaltningen i dessa lokaler.

Tornvalls flyttade in i dessa - då nyinredda lokaler- 1933. Tidigare var här en skofabrik. Den nödvändiga om- och tillbyggnaden skedde efter ritningar av arkitekt Tore E:son Lindhberg.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Campus Telge - som på den gamla goda tiden (=när jag gick där) hette Mariekällskolan och var vanlig grundskola. - 30/3 och 13/4 2008.
Foto: Lars Johnson

Mariekällskolan invigdes 1950
Foto: Lars Johnson

Jag pluggade åk 3 - 9 här (1962-1969)
Foto: Lars Johnson

När jag gick i Mariekällskolan så var det asfalterad skolgård
Foto: Lars Johnson

I detta huset fanns bl.a. skoltandläkaren och skolsköterskan.
Vid ett tillfälle följde jag med en klasskamrat som kände sig dålig till sköterskan. Jag var frisk men inte dum (eller?), så när hon frågade hur jag mådde så pep jag fram "inte så bra". Jag såg tydligen sjukare ut än kompisen, för jag fick gå hem - inte han.
Foto: Lars Johnson


Detta hus är intressant av den anledningen att här bodde mina föräldrar när jag föddes. De flyttade in och ihop 1949 efter att de gift sig. Adressen då var Turingegatan 13. När jag var fem år (1958) flyttade vi härifrån till Vibergen.
Foto: Lars Johnson

13/4 2008
Foto: Lars Johnson


Hit flyttade vi 1958, till Vibergen, Lövtorpsvägen 12 A. De här husen kallades för "höghusen" eftersom det bara var villabebyggelse runtomkring, då....
20/4 2008
Foto: Lars Johnson

På kortsidan låg en liten mataffär, nu nedlagd sedan länge.
Foto: Lars Johnson

I källarvåningen på baksidan låg småskolan med 1:a och 2:a klass. Nära och bra.
Foto: Lars Johnson


I korsningen Mariekällgatan-Liljevalchsgatan låg Konsum Solrosen och Gunnars Radio. Nu 40 år senare finns Gunnars Radio där igen efter att ha flyttat runt under åren, men med den skillnaden att man nu huserar i den del som då var Konsum.
Foto: Lars Johnson


Snett emot Gunnars Radio på Mariekällgatan låg "Doktorsvillan" - 20/4 2008
När vi bodde i Vibergen i början av 60-talet bodde det en barnläkare här som även hade sin praktik i huset och där även jag var patient.
Natten mot 29/4 brann huset upp (eller ner).
Foto: Lars Johnson

En knapp vecka efter branden, ser det ut så här - 4/5 2008
Foto: Lars Johnson


"Sparbankshuset" Järnagatan 6 med den tidigare ingången till banken mitt i portalen. Huset byggdes 1910.
Min morfar var kamrer på banken och hade våningen högst upp som bostad 1936 - 1946. Morfar avled så mormor och mamma fick flytta.
Foto: Lars Johnson

Dörren till Järnagatan 6A var ursprungligen brunmålad
Foto: Lars Johnson


På besök i Amerika
Den här villan ägs numera av IOGT/NTO
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

I kvarteret Björken ligger det här huset som byggdes 1906-07. Det var ett hus med många nymodigheter, bl.a. sopnedkast i köket på varje lägenhet, vattenklosett, isskåp och tvättstuga.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Slusskontoret vid gamla slussen finns kvar
Foto: Lars Johnson - 21/9 2008

Foto: Lars Johnson - 21/9 2008

Foto: Lars Johnson - 21/9 2008

En minnestavla uppsatt i samband med kanalens invigning 1819
Foto: Lars Johnson - 21/9 2008

På kanalens västra sida finns rester av de gamla slussportarna kvar
Foto: Lars Johnson - 21/9 2008

Foto: Lars Johnson - 21/9 2008

Foto: Lars Johnson - 21/9 2008

Foto: Lars Johnson - 21/9 2008

Foto: Lars Johnson - 21/9 2008

Foto: Lars Johnson - 21/9 2008

Foto: Lars Johnson - 21/9 2008

Foto: Lars Johnson - 21/9 2008

Foto: Lars Johnson - 21/9 2008


Nere vid Mälarhamnen finn Södertelge Bryggeris gamla lokaler nyrenoverade och fina för Astras räkning.
Foto: Lars Johnson - 21/9 2008

Foto: Lars Johnson - 21/9 2008

Foto: Lars Johnson - 21/9 2008

Foto: Lars Johnson - 21/9 2008

Foto: Lars Johnson - 21/9 2008


Svenska Centrifug Aktiebolagets gamla lokaler inhyser numera det populära Tom Tits Experiment
Foto: Lars Johnson - 21/9 2008

Foto: Lars Johnson - 21/9 2008

Foto: Lars Johnson - 21/9 2008

Foto: Lars Johnson - 21/9 2008

Foto: Lars Johnson - 21/9 2008


I närheten av Kattsvansen ligger detta hus
Foto: Lars Johnson - 21/9 2008

Foto: Lars Johnson - 21/9 2008


Täppgatan 35

Foto: Lars Johnson - 24/10 2008

Foto: Lars Johnson - 24/10 2008

på en del ställen finns de gamla spisarna kvar
Foto: Lars Johnson - 24/10 2008

Foto: Lars Johnson - 24/10 2008

Foto: Lars Johnson - 24/10 2008

Foto: Lars Johnson - 24/10 2008

Foto: Lars Johnson - 24/10 2008


Täppgatan 37 - 39
En titt in på bakgården till..
Foto: Lars Johnson - 18/10 2008

... det här huset
Foto: Lars Johnson - 24/10 2008

Foto: Lars Johnson - 18/10 2008

Foto: Lars Johnson - 18/10 2008

Foto: Lars Johnson - 18/10 2008

Foto: Lars Johnson - 18/10 2008

Foto: Lars Johnson - 18/10 2008

Foto: Lars Johnson - 18/10 2008

Foto: Lars Johnson - 18/10 2008

Foto: Lars Johnson - 24/10 2008

Brandgaveln sedd från en angränsande gård
Foto: Lars Johnson - 18/10 2008


Kolimportens hus i Uthamnen. Hamnen tillkom under tiden för första världskriget, så huset bör vara från den tiden.
Foto: Lars Johnson - 18/10 2008

Foto: Lars Johnson - 18/10 2008

Foto: Lars Johnson - 18/10 2008


Kolerakyrkogården i Kusens backes nordvästra del.
Redan 1834 hade Södertälje drabbats av en svår koleraepedemi med många dödsoffer som följd. Koleran återkom vid flera tillfällen senare, bl.a. 1848, 1853 och 1858.
Foto: Lars Johnson - 30/12 2008

HÄR VILAR
OFFREN FÖR FARSOTERNA
1853 - 1874.
FRID HÄGNE GRIFTEGÅRDEN.

STADSBOR RESTE VÅRDEN 1938.
Foto: Lars Johnson - 30/12 2008


Villa Hillemo - byggd 1880, var tidigare ett sjukhem. Under en kort period 1905 bodde Gustaf Fröding här.
Källa: Sven Erik Rönnby i Kulturhistoriska Tidener Nr 4 2008
Foto: Lars Johnson - 30/12 2008

Foto: Lars Johnson - 30/12 2008


Nyhem - Vegagatan 5
Foto: Lars Johnson - 30/12 2008

Foto: Lars Johnson - 30/12 2008

Foto: Lars Johnson - 30/12 2008


På Vegagatan ligger även den byggnad som tidigare inhyste Yrkesskolan
Foto: Lars Johnson - 30/12 2008

Foto: Lars Johnson - 30/12 2008

Foto: Lars Johnson - 30/12 2008


TJURÖ och EJDERN upplagda för vintern
Foto: Lars Johnson - 30/12 2008


Sörmlandsgården från 1830-talet
Foto: Lars Johnson - 30/12 2008

Foto: Lars Johnson - 30/12 2008

Foto: Lars Johnson - 30/12 2008

En titt in på bakgården
Foto (Photomerge): Lars Johnson - 30/12 2008


Tillbaka till Södertälje
Tillbaka till startsidan