Sleipner

5046 (6/7 1909)
Byggd 1880 vid Kristinehamns Mek. Verkstad AB. (Järn)
24,73 x 4,67 x 3,03 m – 69,16 / 24,05 (MB 1908)
24,70 x 4,62 x 3,03 m – 69,15 / (SS 1921)
Maskin: Varvets ångmaskin på 149 Ihk

Byggdes för Ångbåtsbolaget Sleipner, Fredrikshald (No) som SLEIPNER. Var 1901 registrerad i Dröbak och ägdes 1902 av Christian Møller, Kristiania som sålde detta år till S A Sundberg och F Blomqvist, Drottningholm och dessa överförde båten den 1 mars 1903 till Rederi AB Sleipner /Sundberg/ , Stockholm. Osäkert om hon varit bogserbåt så här länge, men det var definitivt då hon den 1 mars 1907 köptes för 17 800 kr till Locknö Sågverks AB, Bjärtrå. Disponent C.J. Sjölander i Fjärdvik har från Stockholm inköpt bogserång. ’Sleipner’ om 50 hkr. VA 30/4 1907: Locknö Ångsågs AB från Stockholm inköpta bogserångare ’Sleipner’ hitkom i går natt. (VA 9/3 1907). Då detta bolag såldes 1911 övertogs hon av en av delägarna, Jonas Hjeltström d.y., Bjärtrå. Såldes 1915 till Sävenäs Nya AB, Sävenäs och gick där till 1935 då hon rapporterades som: Ligger upplagd på Bonäsets slip och kommer ej igång mera. Köptes den 1 nov 1939 av Johan Konrad Åslund, Sundsvall för 3 000 kr, och han sålde på samma villkor efter någon månad till Per Erik Hörnfeldt, Örnsköldsvik som sannolikt behövde maskineriet. Resterna såldes 1943 till AB Rivö, Göteborg som 1949 sålde vidare för 300 till Gustaf Johansson, Örnsköldsvik. Johansson var skrothandlare och han skrotade också fartyget, vilket han intygade den 20 okt 1949.
Text: Bengt Westin

SLEIPNER
Foto: Bengt Westins saml.


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan