Scania-Vabis Trådbuss


Trådbussarna sattes i trafik 20 januari 1941 och var tänkta att ersätta de då nerslitna spårvagnarna. I början var det 20 vagnar i trafik, vilket växte så att under 1950-talet hade Stockholm nordens största trådbussnät med en nätlängd av ca. 40 km. I och med att dieseloljan blev billigare och underhållet av kontaktledningsnätet blev dyrare så började en avveckling att ske redan under 1950-talet. 1964 var det färdigåkt med trådbussar i Stockholm.
Fakta: Spårvägsmuseet


Trådbuss från 1940
AB Stockholms Spårvägar F1 nr 30505
Chassi tillverkades av Scania-Vabis, kaross av Hägglunds och elutrustningen av ASEA
I trafik mellan 1941 och 1961. Förutom hos Stockholms Spårvägar även hos Trafikaktiebolagrt Stockholm-Kvarnholmen.
Foto: Lars Johnson - på Spårvägsmuseet 9/8 2009

Foto: Lars Johnson - på Spårvägsmuseet 9/8 2009


Trådbuss från 1947
AB Stockholms Spårvägar F3 nr 1585
Chassi tillverkades av Scania-Vabis, kaross av Hägglunds och elutrustningen av ASEA
I drift 1947-1964
Foto: Lars Johnson - på Spårvägsmuseet 9/8 2009

Foto: Lars Johnson - på Spårvägsmuseet 9/8 2009

Foto: Lars Johnson - på Spårvägsmuseet 9/8 2009

Foto: Lars Johnson - på Spårvägsmuseet 9/8 2009

Konduktörens plats
Foto: Lars Johnson - på Spårvägsmuseet 9/8 2009


Trådbuss från 1947
AB Stockholms Spårvägar F3 nr 4038
Chassi tillverkades av Scania-Vabis (T31), kaross av Hägglunds och elutrustningen av ASEA
I drift 1949-1964
Foto: Lars Johnson - vid Norrmalms torg 6/12 2009

Foto: Lars Johnson - vid Norrmalms torg 6/12 2009

Eftersom de ursprungliga luftledningarna för trådbuss inte finns kvar så används den här strömavtagarvagnen som gör att bussen kan använda spårvägens elledningar.
Foto: Lars Johnson - vid Norrmalms torg 6/12 2009

Foto: Lars Johnson - vid Norrmalms torg 6/12 2009

Foto: Lars Johnson - vid Norrmalms torg 6/12 2009

Foto: Lars Johnson - vid Norrmalms torg 6/12 2009

Foto: Lars Johnson - vid Norrmalms torg 6/12 2009

Foto: Lars Johnson - vid Norrmalms torg 6/12 2009

Bussen används den här helgen för försäljning av Trafiknostalgiska Förlagets alster
Foto: Lars Johnson - vid Norrmalms torg 6/12 2009


Tillbaka till Scania-Vabis
Tillbaka till startsidan