Runtur i Södertälje

En utflykt till några av Södertäljetraktens intressanta ristningar med 12 av Kulturhistoriska Föreningens medlemmar 27/9 2008.


Den första stenen vi besökte var vid Gerstaberg i Järna socken. Stenen blev funnen vid täckdikningar 1871 och flyttades till parken vid Gerstabergs gård. En nyanlagd bilväg för passage över järnvägen gör att det är ganska brant ner till stenen från vägbanken.
Foto: Lars Johnson

Vår guide Lars Svahn läser inskriptionen
Foto: Lars Johnson

Innan man insåg att det var en runsten så sprängdes stenen i fyra delar
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Nästa sten vi besökte stod vid Överjärna kyrka
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Den tredje runstenen vi besåg står vid Brandalsund.
Foto: Lars Johnson

Samma kors som på stenen vid Överjärna kyrka
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Holmfaststenen på Holmfastvägen i Södertälje var den fjärde ristningen som vi besökte.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Lars visar upp ett av Sven "X:et" Erixons verk med Holmfaststenen som motiv
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Till sist kom vi till den kanske intressantaste ristningen, den vid Kiholm.
Foto: Lars Johnson

Den blå linjen visar ungefär var vattennivån stod när runorna ristades, vilket var ca. 5 meter över dagens nivå på Mälaren.
Foto: Lars Johnson

Kulturhistoriska föreningen har låtit bygga plattformen som möjliggör en närmare granskning av ristningen, som tidigare nästan enbart var tillgänglig sjövägen.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Tillbaka till Runstenar
Tillbaka till Södertälje
Tillbaka till startsidan